Předmětem soutěžního dialogu je návrh architektonického řešení souboru staveb zlínské radnice č.p. 10, 12 a 15 a s těmito stavbami souvisejících ploch.

Veřejná zakázka zadávaná v tzv. řízení se soutěžním dialogem.


Předpokládaný termín vyhlášení

07. 03. 2022

Vyhlašovatel

Statutární město Zlín

náměstí Míru 12, 760 01 Zlín

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

1 749 997,-

Datum vyhlášení soutěže

07. 03. 2022

Datum podání žádostí o účast

12:00 04. 04. 2022

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

02. 03. 2022

Řádní členové poroty - závislí

Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor města
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
Mgr. Pavel Stojar, náměstek primátora

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Mgr. Tomáš Lang, tajemník MMZ

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. MgA. Lukáš Blažek
Mgr. Ladislava Horňáková, historička umění

Přizvaní odborníci:
Ing. Ladislav Buchta, NPÚ ÚOP Kroměříž, vedoucí Oddělení garantů území
Ing. arch. Jindřich Nový, Kancelář architekta města Zlína, ředitel příspěvkové organizace
Ing. Petr Skácel, Odbor stavebních a dopravních řízení MMZ, vedoucí odboru
Ing. Rostislav Bajza, Odbor městské zeleně MMZ, vodohospodář modrozelené infrastruktury
Ing. Petr Hloušek, Odbor realizace investičních akcí MMZ, vedoucí odboru
Ing. Jiří Jelínek, Odbor majetkové správy MMZ, vedoucí oddělení správy víceúčelových domů
Ing. Martina Neuwirthová, Hasičský záchranný sbor ČR - Územní odbor Zlín, metodik stavební prevence
Ing. Miroslava Knotková, Energetická agentura Zlínského kraje, ředitelka.
Přizvaní odborníci mohou vypracovat v předstihu (před každým zasedáním hodnotící komise) posudky jednotlivých návrhů. Hodnotící komise může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže