Předmětem soutěže je zpracování architektonicko – urbanisticko – dopravního návrhu na revitalizaci autobusového nádraží ve Dvoře Králové nad Labem.

Dvoufázová otevřená projektová architektonicko-urbanisticko-dopravní soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

25. 02. 2022

Vyhlašovatel

Město Dvůr Králové nad Labem

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Organizátor

Město Dvůr Králové nad Labem

Sekretář soutěže

Ing. Ctirad Pokorný

vedoucí odboru RISM, MěÚ Dvůr Králové nad Labem
Tel: 739 521 829, 499 318 298
E-mail: [email protected]

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

900 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

11:30 25. 04. 2022

Datum odevzdání soutěžních návrhů (2. kolo)

11:30 27. 06. 2022

Datum vyhlášení soutěže

25. 02. 2022

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

24. 02. 2022

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Jan Helbich, místostarosta
Ing. arch. Ota Černý, radní města

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Jan Jarolím, starosta města

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Tomáš Cach, architekt, dopravní specialista

Seznam přizvaných odborníků:
MgA. Petr Kocourek, architekt města Dvůr Králové nad Labem;
Ing. Josef Filip, Ph.D., dopravní expert Projekce dopravní Filip s.r.o.;
Ing. Luboš Kasper, stavební inženýr, rozpočtář;
Ing. Milan Kovář, manažer IDS IREDO.
Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže