Předmětem této architektonicko-urbanistické soutěže o návrh bude zpracování návrhu revitalizace náměstí J. A. Alise v Příbrami VI-Březových Horách. Cílem revitalizace je oživení a proměna tohoto náměstí na důstojný prostor, který bude odpovídat významu tohoto prostoru a historickému kontextu původní hornické osady Březové Hory.

Cílem soutěže je získat kvalitní architektonicko-urbanistický návrh revitalizace náměstí J. A. Alise, který se stane podkladem pro zpracování projektové dokumentace.

Březové Hory byly do 1. poloviny 20. století samostatným městečkem s rozsáhlou důlní činností. Ve 2. polovině 20. století, kdy došlo k rozvoji těžby uranu v Příbramském revíru, zaznamenala Příbram překotný stavební vývoj, kdy bylo vybudováno celé Březohorské sídliště, a proběhla výstavba rodinných domů na úpatí odvalů Březových Hor, čímž došlo k propojení obou měst.

Přestože už náměstí J. A. Alise pozbylo svého významu z doby, kdy Březové Hory byly samostatnou obcí, neztratilo nic na svém významu pro obyvatele této městské části a zároveň tvoří třetí příbramské náměstí, resp. po náměstí T. G. Masaryka ve staré Příbrami, náměstí 17. listopadu na Březohorském sídlišti z 50. let, je náměstí J. A. Alise přirozeným centrem třetí nejdůležitější části Příbrami - Březových Hor.

Jednofázová otevřená projektová architektonicko-urbanistická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

15. 03. 2022

Vyhlašovatel

Město Příbram

Tyršova 108, 261 01 Příbram II

Sekretář soutěže

Bc. Jakub Sladký

Odbor práva a veřejných zakázek
Adresa: město Příbram, Tyršova 108, 261 01 Příbram
Tel./fax: 318 402 561
E-mail: [email protected]

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

550 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

09:00 31. 08. 2022

Datum vyhlášení soutěže

15. 03. 2022

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

08. 03. 2022

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Jan Konvalinka, starosta
RNDr. Josef Velfl
PhDr. Věra Smolová

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Mgr. Zorka Brožíková, místostarostka
Ing. Martin Buršík, MBA, 1. místostarosta

Náhradníci poroty - nezávislí

Seznam přizvaných odborníků:
- Odborník na dopravu a městskou mobilitu - Ing. Jiří Kašpar, Haskoning, vedoucí střediska dopravního inženýrství, specialista na dopravní
modelování, cyklistickou dopravu, prognózy dopravy, dopravní opatření, [email protected];
Květoslav Syrový, http://kvetoslavsyrovy.cz/, [email protected];
- Odborník na rozvoj města a architekturu - Ing. arch. Jaroslav Malý, architekt města Příbrami;
A-tým – Akad. arch. Aleš Brotánek, http://www.abatelier.cz, [email protected];
- Odborník na památkovou péči - Ing. arch. Eva Kosová (NPÚ)/ Dita Mottlová, DiS.;
- Odborník na veřejnou zeleň - Daniela Wagnerová DiS., městský sadovník;
Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže