Predmetem souteže je návrh ideove-technologické koncepce
budoucí podoby expozice v Dome Ceského Švýcarska (DCŠ)
v Krásné Lípe, která by mela moderním zpusobem zprostredkovat
zážitky z návštevy pomocí nevšedního vyprávení príbehu prírody,
kulturní krajiny a lidí z destinace Ceského Švýcarska. Spolecne
s presahem instalace do nejbližšího okolí DCŠ a vetším propojením
expozice s informacním centrem by melo dojít k posílení
pozice mesta Krásná Lípa jako vstupní brány do celé oblasti*.
Zámerem projektu je celková rekonstrukce a modernizace expozice
na dnes již standardní evropskou úroven s cílem prilákat
vetší množství návštevníku z rad ceských i zahranicních turistu
cestou nabídky informací a služeb na kvalitativne vysoké úrovni,
s maximální možnou merou vtažení návštevníka do poznávání
celého regionu interaktivními nástroji, což již neposkytuje stávající
zastaralé a poruchové vybavení.
Cílem je, aby se návštevnost expozice a informacního centra
v Krásné Lípe stala jedním z podstatných indikátoru zájmu verejnosti
o návštevu regionu Ceské Švýcarsko. Další ambicí projektu
je prenést zážitky z návštevy nádherné okolní prírody dovnitr,
zatraktivnit tak návštevu expozice v prubehu celého roku a stát
se expozicí, kterou si návštevník regionu pro svuj program zaznamená
do sloupce „musím videt“. Expanze expozice do blízkého
verejného prostoru a na fasádu domu muže být také prostredkem
pro posílení architektury objektu, která svým provedením
o prítomnosti expozice nevypovídá.
Predpokládaná výše investicních nákladu rešené cásti stavby
ciní 15 milionu Kč.

Soutěžní workshop.


Předpokládaný termín vyhlášení

27. 01. 2022

Vyhlašovatel

Ceské Švýcarsko o. p. s.

Krásná Lípa, Krinické námestí 1161/10, 407 46

Organizátor

CZECHDESIGN CENTER, s. r. o.

Sekretář soutěže

Ing. Jana Čepková

CZECHDESIGN CENTER, s. r. o.
Adresa: Vojtešská 3, Praha 1
Tel.: +420 721 462 398
E-mail: [email protected]

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

220 000,-

Datum vyhlášení soutěže

27. 01. 2022

Datum podání žádostí o účast

12:00 24. 02. 2022

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

20. 01. 2022

Řádní členové poroty - závislí

Jan Kolár, starosta mesta Krásná Lípa

Řádní členové poroty - nezávislí

MgA. Bronislav Stratil
Mgr. Katerina Knappová, kurátorka výstav, režisérka, scenáristka

Náhradníci poroty - závislí

Jan Šmíd, reditel spolecnosti Ceské Švýcarsko o. p. s.

Náhradníci poroty - nezávislí

Porota muže v prubehu souteže požádat Zadavatele o prizvání
odborníku na interpretaci, obsahové koncepty, audiovizuální
tvorbu, light design, ekonomiku expozic a další specialisty v oblasti
návrhu a realizace výstav.
Potrebnost prizvání odborníku bude porotou posouzena po
prezentaci jednotlivých konceptu soutežních návrhu v rámci 2.
soutežního workshopu a tito odborníci budou následne prizváni
k úcasti na prezentaci soutežních návrhu v rámci 3. soutežního
workshopu.

Další probíhající soutěže