Předmětem soutěže bude návrh nového reprezentativního objektu městské části Praha 5, který bude zahrnovat tři provozy:

a)         svatební síň pro svatby, vítání občánků, případně i pro další společenské nebo kulturní příležitosti;

b)        kavárnu-bar;

c)         výtvarnou galerii.

Dále bude předmětem ideový návrh řešení umístění budovy mateřské školy v řešeném území.

Dvoufázová otevřená projektová architektonická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

01. 04. 2022

Vyhlašovatel

Městská část Praha 5

náměstí 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5

Organizátor

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát

Sekretář soutěže

Mgr. et Mgr. Filip Komárek, advokát

e-mail: [email protected]

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

1 140 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

10:00 30. 05. 2022

Datum vyhlášení soutěže

01. 04. 2022

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

18. 03. 2022

Předseda poroty

prof. Ing. arch. Petr Hrůša

Řádní členové poroty - závislí

Bc. Lukáš Herold
Ing. arch. Zuzana Hamanová

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Milan Kryl
Ing. arch. Lukáš Vacek, Ph. D.

Náhradníci poroty - nezávislí

Porota je oprávněna v průběhu svého jednání přizvat odborníky, vždy však se souhlasem
zadavatele.

Další probíhající soutěže