Předmětem soutěže je návrh urbanisticko-architektonické novostavby svazkové
základní školy v obci Předklášteří včetně souvisejících veřejných prostranství a tělocvičny,
které budou sloužit 540 žákům z obce Předklášteří a z dalších 16 obcí sdružených v rámci
zadavatele. Navržený areál školy by měl být napojen na okolní urbánní strukturu nejen
dopravně, ale i pěšími a cyklistickými tahy, kdy tyto by měly v souhrnu vytvořit přívětivé
prostředí krátkých vzdáleností, které bude bezpečné zejména pro pěší uživatele.

Jednofázová užčí projektová urbanisticko-architektonická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

23. 06. 2022

Vyhlašovatel

TIŠNOVSKO, dobrovolný svazek obcí

Radniční 14, 666 01 Tišnov
Zplnomocněný zástupce zadavatele: Radomír Pavlíček, předseda
Tel.: +421731499194
E-mail: [email protected]
Adresa profilu zadavatele:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/dobrovolny-svazek-obci-tisnovsko

Organizátor

Ing. arch. Zbyněk Ryška

Refuel s.r.o. / Advokátní kancelář SEDLÁČEK

Sekretář soutěže

Mgr. Jan Sedláček

Moravské náměstí 754/13, 602 00 Brno
Tel.: +420723409175
E-mail: [email protected]

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

1 790 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

15:00 11. 10. 2022

Datum vyhlášení soutěže

23. 06. 2022

Datum podání žádostí o účast

15:00 15. 07. 2022

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

22. 06. 2022

Řádní členové poroty - závislí

MgA. Petra Bendová, starostka Předklášteří
Jiří Dospíšil, starosta Tišnov

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Petr Tesař, místostarosta Lomnička

Náhradníci poroty - nezávislí

Seznam přizvaných odborníků:
Ing. arch. Boris Hladký;
Mgr. Martin Sebera, Ph.D.;
Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže