Hlavní město Praha a Česká republika pojaly záměr vybudovat na území hlavního města Prahy nový koncertní sál v rámci soudobého hudebního centra, které by splňovalo světové standardy (akustické, kapacitní, dispoziční, technické, architektonické a urbanistické) a zároveň potvrzovalo pověst Prahy jako kulturní metropole a symbolu české hudební tradice. Cílem projektu je vytvořit nový, živý, otevřený a plně využívaný veřejný kulturní prostor pro všechny návštěvníky a především Pražany.

Budova Vltavské filharmonie se stane iniciátorem přeměny velkého transformačního území Bubny–Zátory a bude mít ambici stát se nejen kulturním, ale i novým společenským centrem Prahy 7 a i celého hlavního města ČR.

Z výše uvedených důvodů připravuje hlavní město Praha architektonickou soutěž, jejímž výsledkem by měl být právě návrh budoucí podoby tohoto nového hudebního centra.

Předmětem Soutěže je zpracování architektonického návrhu pro účely budoucí výstavby koncertního sálu v rámci soudobého hudebního centra, které by splňovalo světové standardy (akustické, kapacitní, dispoziční, technické, architektonické a urbanistické) a zároveň potvrzovalo pověst Prahy, která je kulturní metropolí a symbol české hudební tradice. Budova Vltavské filharmonie v Praze by měla mimo jiné mít celkem tři sály: hlavní – koncertní pro cca 1 800 diváků, malý sál pro komorní hudbu s kapacitou cca 700 míst a multifunkční pro ostatní žánry a typy akcí s kapacitou až 500 míst.

Mezinárodní jednofázová užší architektonická projektová soutěž o návrh

_____________

Web soutěže: www.vltavskafilharmonie.cz; www.vltavaphilharmonichall.com

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

18 027 100 Kč (cca EUR 707 500/ USD 841 012)

První cena se stanovuje ve výši 3 057 600 Kč (cca EUR 120 000/ USD 142 645)

Druhá cena se stanovuje ve výši 2 038 400 Kč (cca EUR 80 000/ USD 95 097)

Třetí cena se stanovuje ve výši 1 274 000 Kč (cca EUR 50 000/ USD 59 436)

Čtvrtá cena se stanovuje ve výši 1 019 200 Kč (cca EUR 40 000/ USD 47 548)

Pátá cena se stanovuje ve výši 891 800 Kč (cca EUR 35 000/ USD 41 605)

Zadavatel vyplatí každému účastníkovi, který v Soutěži podal soutěžní návrh, jenž byl porotou posouzen a hodnocen a zároveň nebyl oceněn soutěžní cenou (dle odst. 10.2 Soutěžních podmínek), náhradu výloh ve výši 649 740 Kč (cca EUR 25 500/ USD 30 312).

 

 


Předpokládaný termín vyhlášení

23. 08. 2021

Vyhlašovatel

Hlavní město Praha, zastoupené odborem hospodaření s majetkem, a Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace

Organizátor

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Sekretář soutěže

Mgr. Kamila Kulhánková

+420 734 437 881
[email protected]

Hlavní kontaktní osoba pro porotce Soutěže a pro přizvané odborníky poroty Soutěže.
Do konce lhůty pro podání soutěžních návrhů je i hlavní kontaktní osobou pro účastníky Soutěže.
Po podání soutěžních návrhů nebudou dále účastníci Soutěže se Sekretářem soutěže komunikovat; po podání soutěžních návrhů mohou své dotazy účastníci vznášet vůči Zadavateli a Zadavatel vůči účastníkům pouze prostřednictvím Profilu Zadavatele.

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

18 027 100,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

15:00 15. 03. 2022

Datum vyhlášení soutěže

18. 08. 2021

Datum podání žádostí o účast

15:00 30. 09. 2021

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

17. 08. 2021

Řádní členové poroty - závislí

Hřib Zdeněk / primátor hlavního města Prahy
Zaorálek Lubomír / ministr kultury České republiky
Hlaváček Petr / 1. náměstek primátora hlavního města Prahy pro oblast územního rozvoje a územního plánu
Čižinský Jan / starosta městské části Praha 7
Krupauer Martin / vedoucí projektového týmu Vltavská filharmonie

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Josef Pleskot
MgA. Marcela Steinbachová
Gero Peter/ architekt, urbanista
Cukrowicz Andreas / architekt, Cukrowicz Nachbaur Architekten
Saaby Tina / architekt, Tina Saaby Copenhagen
Sedláček Michal / ředitel Kanceláře architekta města Brna

Náhradníci poroty - závislí

1. Náhradníci řádného člena – Zdeněk Hřib:
Mahrik Viktor / zastupitel hlavního města Prahy
Veselý Jakub / člen dozorčí rady společnosti Obecní dům a.s.
Svoboda Bohuslav / člen Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, člen výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu; zastupitel hlavního města Prahy

2. Náhradníci řádného člena – Lubomír Zaorálek:
Němeček Milan / Ministerstvo kultury, náměstek ministra pro řízení Sekce živého umění pověřen řízením Státního fondu kultury
Třeštíková Hana / místostarostka městské části Praha 7, radní hl. m. Prahy pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu
Brož Lubomír / člen výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy, výboru pro bezpečnost a výboru pro dopravu zastupitelstva hlavního města Prahy, zastupitel hlavního města Prahy

3. Náhradníci řádného člena – Petr Hlaváček:
Scheinherr Adam / náměstek primátora hlavního města Prahy pro oblast dopravy
Wolf Jan / předseda výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy zastupitelstva hlavního města Prahy, zastupitel hlavního města Prahy
Chabr Jan / radní hlavního města Prahy pro oblast správy majetku a majetkových podílů, zastupitel hlavního města Prahy

4. Náhradníci řádného člena – Jan Čižinský:
Burgerová Lenka / místostarostka městské části Praha 7, radní městské části Praha 7 pro územní rozvoj a agendu MA21 v oblasti participace občanů
Vyhnánek Pavel / náměstek primátora hlavního města Prahy pro oblast financí a rozpočtů
Mareček David / generální ředitel České filharmonie

5. Náhradníci řádného člena – Martin Krupauer
Hainc Jaromír / ředitel sekce detailu města, IPR Praha
Gross Martin / manažer projektu Vltavská Filharmonie
Sobotka Daniel / ředitel Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK

Náhradníci poroty - nezávislí

Prof. Ing. arch. Ladislav Lábus
Ing. arch. MgA. Michal Fišer
Ing. Klára Salzmann Ph.D.
Ellis Adrian / ředitel společnosti AEA Consulting a Global Cultural Districts
Lund Niels Erik / nezávislý konzultant pro projektování a provoz koncertních sálů, nahrávacích studií a dalších prostor pro hudební vystoupení. Projektový manažer pro strategický rozvoj komplexu koncertních sálů Dánského rozhlasu v Kodani
Bělor Roman / ředitel festivalu Pražské jaro, člen spolku pro výstavbu nového koncertního sálu v Praze

Další probíhající soutěže