Předmětem této soutěže o návrh je zpracování urbanisticko – architektonického návrhu na území kolem vlakového nádraží v Uhříněvsi a stanovení způsobu začlenění území do stávajícího živelně se rozrůstajícího organismu městské části s cílem vytvořit novou vstupní bránu. Výsledný návrh bude podkladem pro zpracování navazující územní studie celého řešeného území a projektové dokumentace na přednádražní prostor. Tyto nové reprezentativní veřejné prostory by měly kompletně zabezpečit nejen potřebné urbanistické propojení nesourodých městských struktur, ale také vyřešit dopravní vztahy v území včetně detailních potřeb obyvatel samotných.

Užší dvoufázová urbanisticko - architektonická projektová soutěž.

Web soutěže: nadraziuhrineves.cityupgrade.cz/informace-pro-soutezici/.

Termín prohlídky soutěžního místa spojené s participačním setkáním s obyvateli formou kulatých stolů:
27. 1. 2022 v 15:00 hod.Předpokládaný termín vyhlášení

25. 11. 2021

Vyhlašovatel

Městská část Praha 22

Nové náměstí 1250
104 00 Praha 114

Organizátor

City Upgrade s.r.o.

Sekretář soutěže

Ing. arch. Lucie Kadrmanová Chytilová

Tel: + 420 739 415 901
E-mail: [email protected]

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

1 110 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

23:59 24. 03. 2022

Datum odevzdání soutěžních návrhů (2. kolo)

12:00 09. 06. 2022

Datum vyhlášení soutěže

25. 11. 2021

Datum podání žádostí o účast

23:59 30. 12. 2021

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

16. 11. 2021

Předseda poroty

Ing. arch. Pavel Buryška

Řádní členové poroty - závislí

Ing. arch. Jiří Hejda, architekt městské části Praha 22
Ing. arch. Václav Brejška, Magistrát hl. m. Praha

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Pavel Buryška
doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka
PhDr. Ing. arch. Lenka Burgerová, Ph.D.

Náhradníci poroty - závislí

Štěpán Zmátlo, radní městské části Praha 22
Ing. Lukáš Tittl, IPR, specialista koncepce dopravy

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci:
Ing. Ivo Novotný, ROPID, vedoucí oddělení koncepce městské autobusové dopravy
Ing. Lenka Seidlová, Správa železnic
Ing. Jakub Goliáš, České dráhy a.s., zástupce generálního ředitelství ČD, zajišťuje organizačně-obchodní zajištění regionální dopravy v Praze a Středočeském kraj; člen dopravní komise MČ Praha 22
David Hora, DiS, odborník v oblasti modrozelené infrastruktury
Ing. arch. Klára Minárech, Technická správa komunikací, specialista pro koordinaci architektonických studií a projektů
Ing. Jana Kučerová, městská část Praha 22, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy

Další probíhající soutěže