Předmětem Soutěže je návrh novostaveb základní a mateřské školy ve významné rozvojové lokalitě
pro bydlení Sadová včetně nového centrálního veřejného prostranství a parku, které mají potenciál
vytvořit z místa nové společenské centrum s veškerou nezbytnou vybaveností. Centrální veřejné
prostranství a park budou vymezeny stavbami základní a mateřské školy a také dalšími polyfunkčními
objekty, které v rámci návrhu koncepčně dotvoří urbanistickou kompozici nových veřejných
prostranství.

Nový park, který je v návrhu Územního plánu města Brna vymezen v ploše městské zeleně, nahradí
stávající park, který byl schválen v roce 2018 v rámci participativního rozpočtu a následně byl
realizován v roce 2021 jako stavba dočasná.

Cílem Soutěže je najít vhodného zhotovitele projektové dokumentace výše uvedené občanské
vybavenosti a také veřejných prostranství, který bude partnerem Zadavatele v rámci následné veřejné
zakázky.

Jednofázová užší projektová urbanisticko-architektonická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

18. 03. 2022

Vyhlašovatel

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Organizátor

Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace

Sekretář soutěže

Ing. arch. Tomáš Pavlíček

Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace,
se sídlem Zelný trh 331/13, 602 00 Brno
tel.: +420 777 485 468
e-mail: [email protected]
ID datové schránky: j9gzbpi

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

2 800 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

15:00 05. 08. 2022

Datum vyhlášení soutěže

18. 03. 2022

Datum podání žádostí o účast

17:00 11. 04. 2022

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

09. 03. 2022

Řádní členové poroty - závislí

RNDr. Filip Chvátal, Ph.D., člen Rady města Brna
Ing. Karin Karasová, zástupkyně statutárního města Brna a městské části Brno-
Královo Pole
Ing. Andrea Pazderová, zástupkyně statutárního města Brna a městské části
Brno-Královo Pole
Mgr. et Mgr. Michal Škerle, zástupce městské části Brno-Královo Pole
doc. Ing. arch. Michal Sedláček, ředitel KAM

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

RNDr. Jiří Herman, Ph.D., zástupce statutárního města Brna
Mgr. Jaroslav Suchý, člen Rady města Brna
Mgr. Zbyněk Šolc, zástupce městské části Brno-Královo Pole
PhDr. Petr Hruška, MBA, zástupce Odboru školství a mládeže Magistrátu města
Brna

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci:
Doprava - Ing. Martin Všetečka, Ph.D.
Vnitřní prostředí staveb - Prof. Ing. Milan Ostrý, CSc.
Provoz mateřské školy - Hana Ondráčková
Provoz základní školy - Mgr. Dagmar Šenbergerová
Gastrotechnický provoz - Ing. Pavel Matějek
Ekonomika výstavby - doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D.
Porota může v průběhu Soutěže požádat Zadavatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže