Předmětem soutěže je novostavba Základní školy Jana Vodňanského, která bude jednou z prvních staveb, která předurčí vzhled nově vznikajícího bloku domů na území pražských Holešovic. Předmětem soutěže je návrh nové základní školy včetně venkovních prostor a obnovení uličky Přádelní pro pěší a cyklisty (případně nezbytné zásobování). Cílem je nalézt takové řešení, které s přiměřenými ekonomickými náklady na výstavbu ale i na provoz budovy definuje smysluplný urbanismus místa a zároveň kreativní a kultivovanou architekturu, dále definuje jasnou představu o škole pro 21. století, která bude respektovat současné ekologické, sociální i estetické nároky.

Odhadované stavební náklady na realizaci jsou 500 mil. Kč bez DPH.

Dvoufázová otevřená projektová architektonická soutěž.

Web soutěže: https://cceamoba.cz/souteze/jvs#.


Předpokládaný termín vyhlášení

27. 01. 2022

Vyhlašovatel

Městská část Praha 7

U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7

Organizátor

MOBA studio s.r.o.

Sekretář soutěže

Igor Kovačević

MOBA studio s.r.o.

Datum odevzdání soutěžních návrhů

14:00 25. 03. 2022

Datum odevzdání soutěžních návrhů (2. kolo)

14:00 03. 06. 2022

Datum vyhlášení soutěže

27. 01. 2022

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

19. 01. 2022

Řádní členové poroty - závislí

Jan Čižinský, starosta Městské části Praha 7
Lenka Burgerová, místostarostka Městské části Praha 7
Hana Šišková, radní Městské části Praha 7

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Zdeněk Chmel
Ing. arch. MgA. Martin Rusina
Ilham Laraqui, architektka
Gaofei Tan, architekt

Náhradníci poroty - závislí

Pavel Zelenka, zastupitel MHMP
Ondřej Synek, zástupce Městské části Praha 7

Náhradníci poroty - nezávislí

MgA. Petr Bureš
Lenka Milerová, architektka

Další probíhající soutěže