Zájemce o práci v porotách architektonických soutěží seznámíme se základními právními dokumenty - soutěžním řádem a zákonem o zadávání veřejných zakázek. Účastníci se seznámí také s požadavky na porotce a jejich postavením v průběhu soutěže. Hlavní část školení se věnuje základním aspektům soutěží, jejich průběhu a dobrým i varovným příkladům z praxe. Akce je zařazena do systému celoživotního profesního vzdělávání a účast autorizovaných osob je ohodnocena 5 body.


Aktuálně nená stanoven termín školení. Zájemci o účast v případě vypsání se mohou hlásit Tereze Zemanové písemně na e-mail [email protected].

Prezentace ze školení k nahlédnutí.