Soutěžní přehlídka

Účelem udílení Ceny Hanuše Zápala za období 2006 - 2009 je nalézt a ohodnotit nejkvalitnější stavbu reprezentující architektonickou kulturu v Plzni za období 2006 - 2009 a podpořit tak zájem veřejnosti a rozhodujících investorů na vytváření staveb odpovídajících svojí architektnickou kvalitou nejpřísnějším estetickým a technickým kritériím současnosti a tím povznést stavební kulturu města Plzně.

Předmětem udílení ceny je stavbou realizované architektonické dílo ve smyslu ustanovení par. 2 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským, které

a)      Je tvůrčím osobitým řešením stavby nebo souboru staveb, tvořící harmonický celek tvarový (estetický), dispoziční, materiálový, technologický a provozní a splňující nejvyšší kritéria architektonické kvality,

b)      Bylo realizováno na správním území města Plzně,

c)       Bylo ukončeno a zkolaudováno v časovém rozmezí leden 2006 až prosinec 2009.

 


-

Cena Hanuše Zápala 2006 -2009

Částka 100 000,-
Ing. arch. Karel Hanzlík - 6 th River - Plzeňský vědecko technologický park