Předmětem soutěže je zpracování ideového návrhu CENTRA ARCHITEKTURY A DESIGNU. Součástí zadání je i vytipování vhodné lokality pro jeho umístění. Soutěž pro VŠ studenty.

 


Vyhlašovatel

Central Group, a. s.

Předseda poroty

Ing. arch. Zdeněk Lukeš

Řádní členové poroty - závislí

Ing. arch. Zdeněk Frey
PhDr. Alena Řezníčková – MF Dnes a iDNES.cz, zástupce mediálního partnera

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Luděk Jasiok
Vojtěch Martínek
1

Částka 50 000,-
Tomáš Kučera, Pavel Fajfr, Aleš Kouřim, Tomáš Kroužil, FA ČVUT Praha

[Hodnocení poroty]

2

Částka 25 000,-
Bc. Martin Klicpera, FA ČVUT Praha

[Hodnocení poroty]

3

Částka 10 000,-
Šimon Brabec, VŠUP Praha

[Hodnocení poroty]