Předmětem soutěže bylo zpracování urbanisticko architektonického návrhu řešení centra města Břidličná.

Dvoufázová veřejná urbanisticko-architektonická ideová soutěž.


Vyhlašovatel

Město Rýmařov

Adresa: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov
Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Ing. Petr Klouda, starosta obce
Tel/fax: 554 254 130
E-mail: [email protected]

SPOLUVYHLAŠOVATEL
Město Břidličná
Adresa: Město Břidličná, Nábřežní 452, 793 51 Břidličná
Zplnomocněný zástupce spoluzadavatele: Miroslav Kladníček, starosta obce
Tel/fax: 554 773 536
E-mail: [email protected]

Organizátor

Ing. arch. Ludvík Grym

Sekretář soutěže

Bc.Monika Kováčová

Město Břidličná, Nábřežní 452, 793 51 Břidličná
Tel/fax: 554 773 536
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Miroslav Kladníček - starosta města Břidličná
Ing. Petr Klouda - starosta města Rýmařov

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Iveta Pochylová
Ing. arch. Ludvik Grym

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Naděžda Goryczková
1

Částka 100 000,-
Ing. arch. Kamil Zezula
Autoři: Ing. Arch. Jan Skoumal, , Ing. Arch. Adam Zezula

[Hodnocení poroty]

3

Částka 40 000,-
H3T architekti
Ing. arch. Jiří Ksandr
Autoři: , MgA. Vít Šimek, Ing. Arch. Tomáš Madro, Ing. Arch. Martina Kubišová, Ing. Arch. Darina Bartková

[Hodnocení poroty]