Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu Domu s pečovatelskou službou pro seniory, s denním stacionářem pro seniory, na pozemcích bývalé mateřské školy v ulici k Hájence, venkovní prostory v prostoru mezi Základní školou a bytovými domy.

 

Jednokolová veřejná projektová architektonická soutěž.

Aktuálně se zpracovává projektová dokumentace: http://stavbaweb.dumabyt.cz/v-sezimov-usti-vybrali-projektanta-domu-s-peovatelskou-sluzbou-12787/clanek.html?newsletterid=4630&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2015-09-01.

 

 


 


Vyhlašovatel

Město Sezimovo Ústí

Dr.E.Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ustí
Zastoupené ve věcech smluvních: Mgr.Ing. Martinem Doležalem, starostou města Sezimovo Ústí
Tel/fax: 381 201 128, 731 608 365
E-mail: [email protected]

Sekretář soutěže

Ing. Jiří Prokop

Město Sezimovo Ústí – ÚPŽPD
Dr.E.Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ustí
Tel: 381 201 140, 777 794 884
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Ing. Martin Doležal, starosta Města Sezimovo Ústí
RNDr. Vojtěch Kadlčík, člen rady Města Sezimovo Ústí

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Miroslava Svitáková, tajemnice Města Sezimovo Ústí

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborní znalci
Helena Řežábková, vedoucí sociálních služeb, Sezimovo Ústí
Ing. Pavel Vochozka, rozpočtář staveb, Tábor

1

Částka 150 000,-
Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Jan Vlach, Jiří Žid, Ondřej Synek

[Hodnocení poroty]

2

Částka 80 000,-
Jiří Šťáva, Veronika Kejdová, Milan Grygar

[Hodnocení poroty]

3

Částka 40 000,-
Robert Gallo, Pavel Jura, Pavel Steuer

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 30 000,-
Ivo Pavlík, Lucie Chytilová, Vratislav Ansorge, Jiří Polák, Martin Málek

[Hodnocení poroty]