Předmět soutěže: Předmětem zadání bylo zpracování návrhu objektu víceúčelového kulturního centra a návrhu architektonicko-urbanistického řešení území stávajícího kina Panorama a přilehlých volných ploch specifikovaných ve vymezení řešeného území v Rožnově pod Radhoštěm. Návrhy byly řešeny ve dvou (event. více) na sobě stavebně a realizačně nezávislých etapách tvořících ve výsledku jeden kompaktní celek.

Vyzvaní účastníci:

L & P architektonický ateliér, Praha 8

KUBA & PILAŘ architekti, Brno

Ing. arch. Zdeněk TREFIL - architektonický, projekční a konzultační ateliér, Valašské Meziříčí
 


Vyhlašovatel

Město Rožnov pod Radhoštěm

Porota

Řádní členové

Ing. Arch. Aleš Jílek
Ing. Arch. Karel Janča
Markéta Blinková
Lenka Vičarová
Bc.Pavel Zajíc
Ing. Arch. Vladimír Fiedler
Ing. Arch. David Wittassek
Ing. Arch. Leopold Pšenčík
Ing. Arch. Josef Kiszka
Ing. Arch. Aleš Burian
Ing. Arch. Kamil Mrva


Náhradníci

Alois Vychodil
Doc. Ing. Arch. Petr Hrůša

1

Částka 380 000,-
Ing. arch. Ladislav Kuba a Ing. Tomáš Pilař - KUBA & PILAŘ architekti, Brno

[Hodnocení poroty]

2

Částka 150 000,-
Ing. arch. Jan Línek - L & P architektonický ateliér, Praha 8

[Hodnocení poroty]