Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu dostavby Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích. Návrh měl zahrnovat jak dostavbu, tak nutné stavební úpravy stávající budovy. Mimo prostorového, provozního a funkčního uspořádání měl návrh vyřešit také estetickou podobu objektu a úpravy souvisejících ploch veřejného prostoru dle soutěžních podmínek, a to zejména při dodržení ekonomických možností zadavatele.

Jednofázová užší projektová architektonická soutěž.


Vyhlašovatel

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Na Sadech 27, 370 59 České Budějovice, Česká republika
Tel: 386 111 201 / e-mail: [email protected]

Sekretář soutěže

Bc. Štěpán Vondráček

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, vedoucí oddělení realizace veřejných zakázek,
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
tel: 775 239 389, 386 720 173 / e-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Ivo Kareš, ředitel knihovny
Mgr. Patrik Červák, vedoucí odboru kultury a památkové péče Jihočeského kraje
JUDr. Tomeš Vytiska, radní Jihočeského kraje

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Mgr. Ivana Stráská, první náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje
Mgr. Petr Podhola, člen zastupitelstva Jihočeského kraje

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. MgA. Petr Uhlík
Ing. arch. Filip Landa
1

Částka 300 000,-
Kuba & Pilař architekti s.r.o.

[Hodnocení poroty]

2

Částka 240 000,-
Ivan Kroupa architekti s.r.o.

[Hodnocení poroty]

3

Částka 180 000,-
Projektil Architekti s.r.o.

[Hodnocení poroty]