Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu novostavby komunitního domu s byty pro seniory na území města Krásno v Karlovarském kraji. Řešené území se nachází na pozemku parcelní číslo st. 600 v katastrálním území Krásno nad Teplou. Jde o stavbu a zpevněnou plochu stávajícího objektu prodejny potravin, který patří obci a bude odstraněn. Předpokládané investiční náklady na stavební realizaci byly 30.000.000,- Kč bez DPH. Soutěž tyto předpokládané náklady měla ověřit a měla sloužit jako indikátor pro jejich případnou aktualizaci. Součástí investičních nákladů nebyla demolice stávající stavby.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.Vyhlašovatel

Město Krásno

Radniční 1, Krásno 357 47
Zástupce zadavatele: Josef Havel, starosta města
Tel.: +420 352 698 222 E-mail: [email protected]

Sekretář soutěže

Ing. arch. Miroslav Vodák

Tel.: +420 732 418 591
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Josef Havel

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Martin Pribol
Petr Zahrádka
Erich Kříž
Petr Ott

Náhradníci poroty - nezávislí

1

Částka 150 000,-
znamení čtyř – architekti s.r.o.
Ing. arch. Richard Sidej
Viktor Kirschner, Kristýna Vyslychová
Spolupráce: Pavla Maxová, Jan Novotný

[Hodnocení poroty]

2

Částka 90 000,-
bams office s.r.o.
Michal Solár, Blanka Štuříková, Ladislav Müller

[Hodnocení poroty]

3

Částka 50 000,-
Aoc architekti, s.r.o.
Barbora Lopraisová

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 10 000,-
Ing. arch. Igor Hobza
Ing. arch. Jakub Vašek

[Hodnocení poroty]