Finální výsledky II. kola soutěže


Předmětem soutěže bylo zpracování urbanisticko-architektonického návrhu řešení prostoru - Dvůr Holasovice a řešení objektu Stodola 2.

 


Vyhlašovatel

obec Holasovice

130, 747 74, pošta Neplachovice; zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Ing. Václav Volný, starosta obce

Sekretář soutěže

Bc.Lenka Matýsková

Holasovice 130, 747 74, pošta Neplachovice, tel/fax: 553 662 296, e-mail: [email protected]

Předseda poroty

Ing. arch. Ludvík Grym

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Václav Volný - starosta obce Holasovice
Libor Hřivnáč – zastupitel obce Holasovice

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Mgr. Martin Strakoš - historik

Náhradníci poroty - nezávislí

1

Částka 100 000,-
Ing. arch. Ivo Pavlík, Dukovany; Ing. arch. Lucie Chytilová, Havířov; Ing. arch. Vratislav Ansorge, Červený Kostelec

[Hodnocení poroty]

2

Částka 60 000,-
Ing. arch. Michal Šourek, MS Plan, s.r.o., Praha

[Hodnocení poroty]

3

Částka 40 000,-
Ing. arch. Kamil Zezula, Frýdek Místek

[Hodnocení poroty]