!!! Zadavatel oznámením ze dne 12. ledna 2015 soutěž zrušil !!!

Projektová architektonická.

Smyslem návrhu stavby bylo nalezení nejvhodnějšího řešení jak stavebního, tak i provozního pro investora stavby – IKEM Praha.  Jednalo se o předložení kapacitního řešení stavby a to jak do jeho umístění na daný pozemek, celkové kubatury objektu a požadovaných HPP, zajištění provozního hlediska s ohledem na stávající provozované objekty a LPP a zakomponování nových budov G1 a G2 v rámci celého areálu.


 Vyhlašovatel

Institut klinické a experimentální medicíny

VÍDEŇSKÁ 1958/9, Praha 4 - Krč
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: MUDr. Aleš Herman, Ph.D., ředitel IKEM
Kontaktní osoba: Ing. Lubomír Matěna, MHA
Telefon: 261 365 004
Email: [email protected]

Sekretář soutěže

Mgr. Kateřina Koláčková

Tel: +420 603230115
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

MUDr. Michal Želízko, CSc.
Ing. Lubomír Matěna
MUDr. Pavel Trunečka, CSc.
prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

doc. MUDr. Jiří Kettner, CSc.
MUDr. Milan Ročeň, Ph.D.

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. Roman Vejmelka
1

Částka 250 000,-
HELIKA, a.s.

[Hodnocení poroty]

2

Částka 150 000,-
Šrámková architekti, s.r.o.

[Hodnocení poroty]

3

Částka 50 000,-
ABM architekti, s.r.o.

[Hodnocení poroty]