Předmětem soutěže bylo zpracování urbanistcko-architektonického návrhu řešení objektu
komunitního bytového domu pro seniory s návaznost na přilehlé zastavitelné území a určení charakteru
budoucí zástavby a veřejných prostranství, hlavní směry využit ploch a budov při zohlednění vhodné
dopravní obslužnost, urbanistckých vazeb a historii místa samotného.

Dvoufázová otevřená projektová architektonicko-urbanistická soutěž.
Vyhlašovatel

Obec Křenovice

Školní 535, 683 52 Křenovice
Zplnomocněný zástupce zadavatele: Ing. Jan Mozdřeň, starosta obce
Tel/fax: 724 990 393
E-mail: [email protected]

Organizátor

Ing. arch. Lucie Kadrmanová Chytilová

Sekretář soutěže

Ing. Ludmila Veselá

Školní 535, 683 52 Křenovice
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Jan Mozdřeň, starosta
Ing. Hana Procházková, zastupitelka

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Ludvík Grym
Doc. Ing. arch. akad. arch. Jiří Klokočka
Ing. arch. MArch. Janica Šipulová

Náhradníci poroty - závislí

Jaromír Konečný, DiS., bývalý starosta

Náhradníci poroty - nezávislí

2

Částka 140 000,-
Ing. arch. Mihailo Mitić
Ing. arch. Dragan Bekić, PhD.

[Hodnocení poroty]

2

Částka 140 000,-
Ing. arch. Adam Koten
Ing. arch. Lukáš Ildža, Ing. arch. Štěpán Vašut, Ing. arch. Ondrej Palenčar

[Hodnocení poroty]

3

Částka 70 000,-
Ing. arch. Alice Šimečková
Ing. arch. Alena Všetečková

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 10 000,-
Ing. arch. MgA. Ondřej Dušek
Mg.A. Marek Kopeć

[Hodnocení poroty]