Předmětem soutěže bylo zhotovení návrhu nového komunitní centra, které bude umístěno v lokalitě historického jádra Hloubětína, k.ú. Hloubětín, v sousedství památkově chráněného kostela sv. Jiří, zahrad Hloubětínského zámečku a Křížovnického dvora. Komunitní centrum má vytvořit společenské centrum místa, zajistit prostor pro setkávání oficiálních i neoficiálních komunitních skupin a prostor pro spolupráci Městské části Praha 14 s občany. Předpokládané náklady na novostavbu komunitního centra jsou odhadovány na 19 mil. Kč bez DPH.

 

Jednokolová veřejná projektová architektonická soutěž o návrh.

 
Vyhlašovatel

MČ Praha 14

Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9, zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Bc. Radek Vondra, starosta MČ

Sekretář soutěže

Ing. arch. Igor Kovačević PhD.

U Půjčovny 4, 110 00 Praha 1, tel.: 222 222 521, 603 810 083, e-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Bc. Radek Vondra – starosta MČ
Ing. arch. Milan Veselý – hlavní architekt MČ

Řádní členové poroty - nezávislí

doc. Ing. arch. Michal Kohout
arch. Anne Catherine Fleith z Feld72 – AT
Ing. arch. Svatopluk Sládeček

Náhradníci poroty - závislí

Josef Kutmon - zastupitel MČ

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Juraj Calaj
Ing. arch. Regina Loukotová, PhD. – CZ
Mgr. David Kašpar - ředitel p.o. Praha 14 kulturní
1

Částka 100 000,-
Ing. arch. Zbyněk Ryška a Ing. arch. Aleš Břečka

[Hodnocení poroty]

2

Částka 70 000,-
x architekten: Arch. Dipl.-Ing. Bettina Brunner, Arch. Dipl.-Ing. Rainer Kašik, Ing. arch. Táňa Sojáková, Dipl.-Ing. Korbinian Lechner

[Hodnocení poroty]

3

Částka 40 000,-
Martin Josek, Jakub Sládeček, Eduard Sojka, Petr Synovec

[Hodnocení poroty]

-

Odměněný soutěžní návrh

Částka 10 000,-
CUBOID ARCHITEKTI: Ing. arch. Aleš Papp, Ing. arch. Milan Vít, Ing. arch. Magdalena Pappová, Ing. arch. Ondřej Zavřel, Ing. arch. Jiří Kolomazník

[Hodnocení poroty]

-

Odměněný soutěžní návrh

Částka 10 000,-
Ing. arch. Ondřej Dvořák, Ph.D. a Ing. arch. Jiří Matys

[Hodnocení poroty]