Předmětem soutěže bylo zhotovení ideového architektonicko-urbanistického návrhu revitalizace Malostranského náměstí. Cílem revitalizace náměstí je vytvořit veřejné prostranství reprezentativního a pobytového charakteru, které by odpovídalo jeho významu jako jednoho z nejvýznamnějších náměstí Prahy, jehož součástí může být i parkování v míře, která bude s tímto charakterem v souladu.

 

Cílem ideové architektonické soutěže bylo definovat potenciál veřejného prostoru náměstí. Ke zvážení bylo zklidnění dopravy a etapizace vymístění parkovacích stání. V případě zásadní redukce parkování bylo žádoucí, aby soutěžící v ideové rovině navrhli možnost umístění parkovacích míst v navazujících lokalitách.

 

V prostoru náměstí bylo možné uvažovat o umístění pomníku, sochy, výtvarného nebo vodního prvku.


Vyhlašovatel

Magistrát Hlavního města Prahy

Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

Sekretář soutěže

RNDr. Milan Svoboda

U Lomu 139, 338 42 Hrádek
Tel./fax: +420 739 095 871
Email: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

prof. Ing. akad. arch. Jan Šépka
ng. Václav Novotný – náměstek primátora
hlavního města Prahy
Ing. Jakub Dvořák - vedoucí oddělení investic
MČ Praha 1
Mgr. Jiří Skalický - ředitel Odboru památkové péče
Magistrátu hlavního města Prahy

Řádní členové poroty - nezávislí

Doc. Ing. Miroslav Šik
Ing. arch. Petr Hlaváček
prof. PhDr. Rostislav Švácha (Česká republika)
Ing. Tomáš Novotný (Česká republika)
Ing. arch. Antonín Novák (Česká republika)

Náhradníci poroty - závislí

Petr Burgr, místopředseda Sdružení občanů a
přátel Malé Strany a Hradčan

Náhradníci poroty - nezávislí

1

Částka 200 000,-
Ing. arch. Martin Hájek, Ing. arch. Václav Hájek, Ing. arch. Petr Horský

[Hodnocení poroty]

2

Částka 140 000,-
Atelier M1 architekti s.r.o. / Ing. arch. Jakub Havlas, Ing. arch. Jan Hájek, Mgr. akad. arch.Pavel Joba/ spoluautoři: Ing.arch. Jakub Straka, MgA. Michal Tichý, Mgr. Vít Havránek

[Hodnocení poroty]

3

Částka 80 000,-
Ing. arch. Ivan Retter / spoluautoři: Ing. arch. Zuzana Retterová, Ing. arch. Lukáš Taller, Bořek Němec

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 40 000,-
Zsófia Rudolf-Berecz, Marcell Esterházy, Sándor Guba, Péter Hámori

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 10 000,-
Frank Gorge Dipl. ‐Ing. Architekt

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 10 000,-
Echorost architekti s.r.o. / Ing. arch. M. Arch. Jiří Pavlíček, Ing. arch. Jaroslav Hulín

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 10 000,-
Vlasta Koupal, Vladimír Lavrík, spolupracovník: Aleš Mach

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 10 000,-
Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D., Ing. arch. Marcel Šípka

[Hodnocení poroty]