Dvoufázová veřejná projektová architektonická soutěž

Předmětem dvoukolové veřejné soutěže o návrh bylo architektonické řešení expozic, výstavních prostor
a organizace návštěvnického provozu s důrazem na vizi a filosofii expozic a konkrétní propojení Historické a Nové budovy Národního muzea.

UPOZORNĚNÍ: Soutěž byla rozhodnutím ÚOHS zrušena.

V návaznosti na rozhodnutí ÚOHS č. ÚOHS-S0572/2016,S0118/2017/VZ-14932/2017/522/KČe ze dne 12. 5. 2017, vydal předseda pracovní skupiny pro soutěže spolu s právním oddělením Kanceláře následující výzvu:

"Jmenovaným rozhodnutím byla zrušena architektonická soutěž na řešení expozic, výstavních prostor a návštěvnického provozu v Historické a Nové budově Národního muzea a to s odůvodněním, že její soutěžní podmínky jsou dle stanoviska ÚOHS protizákonné. Rozpor se zákonem o zadávání veřejných zakázek spatřuje Úřad v tom, že v souladu se soutěžním řádem je uvedeno, že za stanovených podmínek lze v soutěži ponechat návrhy, které porušují závazné soutěžní podmínky (odkaz na § 10 odst. 6 písm. a) SŘ).

Přestože se pracovní skupina pro soutěže s uvedeným rozhodnutím  ÚOHS neztotožňuje, doporučuje z důvodu předejití možným sporům a škodám administrátorům architektonických soutěží nepoužívat možnost rozhodování poroty o tom, zda návrh porušující požadavky soutěžních podmínek může zůstat v posuzování a nebude vyloučen.

Tento požadavek se týká soutěží vyhlašovaných zadavateli ve veřejném sektoru, na které se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb., minimálně v § 6.

V současné době jsou připraveny upravené vzorové soutěžní podmínky v tom smyslu, že „formální“ požadavky na soutěžní návrhy by měly být výslovně označeny jako doporučující a jejich nedodržení by nemělo nést povinnost vyřazení návrhu z posuzování a vyloučení účastníka ze soutěže."

 Vyhlašovatel

Národní muzeum

Václavské náměstí 68, 115 78 Praha 1 - Nové Město

Sekretář soutěže

Mgr. Jaroslav Richter

vedoucí edičního oddělení NM
Národní muzeum, +420 224 497 175, [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Pavel Hlubuček, ředitel odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií
MK ČR
doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., náměstek GŘ NM pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost (předseda poroty)
Mgr. Marek Junek, Ph.D., vedoucí autorského týmu společenskovědní části expozic, ředitel Historického muzea NM
Mgr. Jan Sklenář, Ph.D., vedoucí autorského týmu přírodovědecké části expozic, paleontologické oddělení PM NM
PhDr. Richard Biegel, Ph.D., ředitel ústavu pro dějiny umění FF UK

Řádní členové poroty - nezávislí

Prof. Akad. arch. Jiří Pelcl
MgA. Ondřej Císler
doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, CSc., katedra teorie a dějin umění AVU (místopředseda poroty)
doc. akad. soch. Anna Daučíková, vedoucí pedagog ateliéru nových médií AVU
Ing. arch. Jakub Fišer, nezávislý architekt

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Vlastimil Vykydal, ředitel Technického muzea v Brně, člen Rady Národního muzea
Mgr. Martin Musil, vedoucí výstavního oddělení NM
plk. Mgr. Michal Burian, Ph.D., ředitel odboru muzeí Vojenského historického ústavu Praha
RNDr. Jiřina Dašková, Ph.D., ředitelka Přírodovědeckého muzea NM
Pavel Jerie, Ústřední pracoviště Národního památkového ústavu

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Michal Schwarz
Ing. arch. Naděžda Goryczková, generální ředitelka Národního památkového ústavu
prof. Ing. arch. Helena Zemánková, CSc., Ústav navrhování 6 FA VUT
MgA. Kateřina Šedá, konceptuální výtvarnice
Ing. arch. Jaroslav Wertig, nezávislý architekt

Přizvaní odborní znalci:
Mgr. Milan Plaček, náměstek pro investiční rozvoj Národního muzea

1

Částka 640 000,-
Sdružení SGL projekt, s.r.o. a Boris Micka Associates S.L.
akad. arch. Jiří Javůrek
Autoři: , AKAD. ARCH. BORIS MICKA
Spolupráce: ING. ARCH. SILVIE BEDNAŘÍKOVÁ, JAKUB ŽÁK

[Hodnocení poroty]

2

Částka 540 000,-
Ing. arch. MgA. Petr Janda
Spolupráce: ING. ARCH. MARTINA DONÁTOVÁ, ING. ARCH. ANNA PODROUŽKOVÁ

[Hodnocení poroty]

3

Částka 240 000,-
KOLMO.eu
Autor: Ing. arch. Martin Hejl
Spolupráce: ING. ARCH. LENKA HEJLOVÁ

[Hodnocení poroty]

-

4. cena

Částka 240 000,-
Atelier CMJN
Autoři: Francois Lepeytre, Gael Brule
Spoluautoři: Hector Hernandez, Marcel Růžička; spolupráce: Silvia Di Marco, Annabelle Hucault

[Hodnocení poroty]

-

5. cena

Částka 140 000,-
Bianco architects, s.r.o.
Caterina Pošmourná Cappelli, Dario Ruberti, Vojtěch Pošmourný, Ondřej Kloub

[Hodnocení poroty]

-

Zvláštní ocenění

Částka 60 000,-
AND, spol. s r.o.
Pavel Ullmann, Vratislav Danda, Radovan Kupka, Jaromír Kosnar

[Hodnocení poroty]

-

Zvláštní ocenění

Částka 60 000,-
Ing. arch. Daniel Bryša

[Hodnocení poroty]

-

Zvláštní ocenění

Částka 60 000,-
CASUA, spol. s r.o.
Oleg Haman, Vladimír Soukenka
Spolupráce Ivan Šach

[Hodnocení poroty]

-

Zvláštní ocenění

Částka 60 000,-
SCIENTICA AGENCY s.r.o.
Marek Sodomka, Ondřej Mašek, Matěj Forman, , Petr Mareš ,
Spolupráce: Anna Šlechtová

[Hodnocení poroty]

-

Zvláštní ocenění

Částka 60 000,-
Ing. arch. Lukáš Brom - The Builders
Lukáš Brom, Štěpán Tláskal, Markéta Bromová

[Hodnocení poroty]