Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu novostavby mateřské školy Jeseniova na území městské části Praha 3. Řešené území se nachází na pozemcích číslo 4114/2 a 4114/3 v katastrálním území Žižkov.

Městská část Praha 3 se rozhodla připravit záměr na výstavbu nové mateřské školky z důvodu závažných statických poruch současného objektu. Rádi bychom dětem, rodičům i pedagogům v nové školce poskytli komfortní prostředí, které bude odpovídat současným trendům a poznatkům jak v oblasti předškolní výchovy, tak v oblasti architektury. K objektu školky patří i velká zahrada, která by měla být zachována a nadále tak bude tvořit charakteristický prvek nároží Jeseniovy a Ambrožovy ulice.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.


Vyhlašovatel

Městská část Praha 3

Havlíčkovo náměstí 9/700, 130 85 Praha 3

Organizátor

Ing. arch. Miroslav Vodák / CBArchitektura

Sekretář soutěže

Ing. arch. Miroslav Vodák

Zeyerova 13, 37001 České Budějovice
Tel: 732 418 591
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Ing. arch. Jiří Opočenský
Štěpán Štrébl, MPhil. - místostarosta městské části Praha 3
Mgr. Michal Vronský - předseda Výboru pro výchovu a vzdělávání

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. arch. Matěj Michalk Žaloudek - předseda Výboru pro územní rozvoj
Ing. Tomáš Mikeska - místostarosta městské části Praha 3
Mgr. Barbora Dvořáková - členka výboru pro vzdělávání

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Lenka Míková
Ing. arch. Alena Mičeková

Seznam přizvaných odborníků:
Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

1

Částka 330 000,-
Mgr. akad. arch. Radka Kurčíková, Ing. arch. MgA. Ondřej Blaha
MgA. Anna Svobodová , Ing. arch. MgA. Vojtěch Beran , Bc. David Budil

2

Částka 220 000,-
Škarda architekti
Ing. arch. Václav Škarda
Ing. arch. Jiří Švehla

3

Částka 110 000,-
Ing. arch. Zuzana Retterová
Ing. arch. Jan Votoček

-

Odměna

Částka 30 000,-
Aoc architekti s.r.o.
Ing. arch. Josef Choc, Ing. arch. Filip Rašek, MgA. Ondřej Císler
Ing. arch. Natálie Kristýnková , Emily Hillová , Ing. arch. Jonáš Mikšovský

-

Odměna

Částka 30 000,-
Eduard Sojka architektonický ateliér s.r.o.
Ing. arch. Eduard Sojka

-

Odměna

Částka 30 000,-
ABTSMOLEN s.r.o.
Ing. arch. Juraj Smoleň, Ing. arch. Štěpán Abt