Urbanistická veřejná ideová jednokolová soutěž

 

Předmětem soutěže byla idea urbanistického řešení přeměny území o výměře cca 17 ha, které je postupně uvolňováno v souvislosti s probíhající modernizací areálu Uherskohradišťské nemocnice. V platném územním plánu Uherské Hradiště je předmětné území definováno jako návrhová plocha SO.2 – smíšená obytná městská.


 Vyhlašovatel

Město Uherské Hradiště

Město Uherské Hradiště
Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště, 686 01

Sekretář soutěže

Ing. Martin Ševčík

Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště, 686 01
Odbor architektury, plánování a rozvoje MěÚ Uherské Hradiště
Tel: 572 525 250, 777 641 530
E-mail: [email protected]

Předseda poroty

Ing. arch. David Mikulášek

Řádní členové poroty - závislí

Ing. arch. Aleš Holý
Ing. Stanislav Blaha, místostarosta města Uh. Hradiště, místopředseda poroty
Ing. Milan Hudec, odbor investic Krajského úřadu Zlínského kraje

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Zdeněk Procházka, místostarosta města Uh. Hradiště
Ing. Jaroslav Tarcala, člen rady města Uh. Hradiště

Náhradníci poroty - nezávislí

Petr Velička
Ing. Adolf Jebavý

Přizvaní odborní znalci
Ing. Luděk Tomek, specialista zdravotnické výstavby
Ing. Josef Pavliš specialista vodohospodářských staveb

1

Částka 100 000,-
Účastník / PP Architects s.r.o., Brno; Autor / Ing. arch. Ondřej Mundl, Ing. arch. Tomáš Págo, Ing. arch. Pavel Pekár

[Hodnocení poroty]

2

Částka 60 000,-
Účastník / GG ARCHICO, a.s., Uherské Hradiště; Autor / Ing. arch. Karel Kloupar, Ing. arch. Lenka Vičánková, Ing. arch. Ivan Litera

[Hodnocení poroty]

3

Částka 40 000,-
Účastník / MS plan s.r.o., Praha; Autor / Ing. arch. Michal Šourek, akad. arch. Pavel Hřebecký, Ing. arch. Milan Ševčík, Ing. arch. Eva Ježdíková, Ing. arch. Tomáš Filgas

[Hodnocení poroty]

3

Částka 40 000,-
Účastník / Ing. arch. Juraj Furdík PhD., Bratislava (SK), Ing. arch. Zuzana Kováčová, Prievidza (SK); Autor / Ing. arch. Juraj Furdík PhD., Bratislava (SK), Ing. arch. Zuzana Kováčová, Prievidza (SK)

[Hodnocení poroty]