Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko-výtvarného návrhu stavebních úprav, designového řešení interiéru (včetně mobiliáře) a návrhu stavebních úprav dvorní části stávajícího objektu č. p. 75 – 77 pro funkci Městské knihovny Písek při dodržení daného upřesňujícího zadání (stavebního programu), jež bylo nedílnou přílohou soutěžních podmínek.

 

 


 


Vyhlašovatel

Město Písek

Velké náměstí č.p. 114, 39719 Písek, zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: JUDr. Ondřej Veselý /starosta města/, tel/fax: 382 330 111 / 382 214 431, e-mail: [email protected]

Sekretář soutěže

Ing. Jiří Bláha

odbor RIMM, Velké náměstí č.p. 114, 39719 Písek, tel/fax: 382 330 756/ 382 214 431, e-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

JUDr. Ondřej Veselý (starosta města Písek)

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Tomáš Franců (zastupitel města Písek)
Mgr. Roman Dub (ředitel MěK Písek)

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Vratislav Vokurka
Ing. arch. Marta Slámova
1

Částka 150 000,-
studio A.B.S. spol.s.r.o. - Ing. Jan Svoboda

[Hodnocení poroty]

2

Částka 90 000,-
ASLB spol.s.r.o. - Ing.arch. Lukáš Ballek

[Hodnocení poroty]

3

Částka 60 000,-
Ing. arch. Karel Scheib, Ing.arch. Jan Holub, Ing. arch. Richard Zacpal

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 15 000,-
Ing. Tomáš Cendelín a Ing. Jakub Březnický

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 15 000,-
Ing. arch. Juraj Calaj; Ing. arch. Vítězslav Danda; Ing. arch. Ivan Boroš; Ing. arch. Kateřina Blahutová; Bc. Jana Vichorcová

[Hodnocení poroty]