Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu na obnovu a modernizaci stávající budovy smuteční síně v Plané. Smuteční síň je stavbou ze 70. let. V současné době sice stavba plní svůj původní účel, ale prostor budovy již kapacitně nevyhovuje a poněkud zastaralé pojetí exteriéru a interiéru budovy nekoresponduje s představami o prostoru, který má umožnit důstojné rozloučení se zesnulými.

Realizace: http://stavbaweb.dumabyt.cz/plana-rekonstruuje-smuteni-si-a-pestavi-kino-na-kulturni-sal-13273/clanek.html?newsletterid=4919&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2015-12-01


Vyhlašovatel

Město Planá

Sekretář soutěže

Marie Plešáková

náměstí Svobody 1, 348 15 Planá, tel/fax: 374 752 911, e--mail: [email protected]

Předseda poroty

Ing. arch. Ludvík Grym

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Pavel Nutil
Ing. Karel Vrzala

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - nezávislí

1

Částka 70 000,-
Marie Hlavatá

[Hodnocení poroty]

2

Částka 50 000,-
Hana Ryšavá, Martin Štěpánek, Markéta Kamená

[Hodnocení poroty]

3

Částka 30 000,-
APRIS 3MP s.r.o., Miroslava Tylšová, Michal Votruba, Michaela Dejdarová, Karel Filsak

[Hodnocení poroty]