Předmětem soutěže bylo zpracování ideového urbanisticko-architektonického návrhu na řešení prostoru „náměstí Emila Škody“ s důrazem na doplnění a intenzifikaci urbanistické struktury a vymezení veřejného prostranství. Stanovené základní principy řešení zahrnovaly nalezení nové podoby významné části města i významného veřejného prostoru širší centrální oblasti. Návrhem měl být vytvořen odpovídající prostor organicky zapojený do struktury města, slučující charakter historické blokové zástavby se současnými společenskými aktivitami vytvářející polyfunkční prostředí a umožňující komfortní průchod, zastavení i pobyt. Zároveň měl řešit potřeby dopravy v klidu.

Vyhlašovatel

Statutární město Plzeň

statutární město Plzeň
Sídlo: Plzeň, náměstí Republiky 1
Statutární zástupce: Mgr. Martin Baxa, primátor města
Tel./fax: 37 803 2000

Sekretář soutěže

Ing. Stanislava Maronová

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně,
příspěvková organizace
Škroupova 5, 305 84 Plzeň
37 803 5019, 37 803 5002
[email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Pavel Šindelář, technický náměstek primátora města Plzně
Ing. arch. Petr Nosek, člen Komise pro koncepci a rozvoj Rady města Plzně
Ing. arch. Irena Langová, architekt Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Petr Kratochvíl
Ing. arch. Mikoláš Vavřín
Ing. arch. Adam Gebrian
Ing. arch. Jaroslav Wertig

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Hana Hrdličková, vedoucí oddělení urbanistické zeleně Správy veřejného statku města Plzně
Ing. Jiří Kozohorský, ředitel Technického úřadu Magistrátu města Plzně
Ing. arch. Zuzana Froňková, architekt Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně

Náhradníci poroty - nezávislí

1

Částka 190 000,-
Ing. arch. Petr Bouřil, Bc. Sandra Gulázsiová, Ing. arch. Magdalena Nováková, Ing. arch. Filip Fišer

[Hodnocení poroty]

2

Částka 130 000,-
Autorský kolektiv „20-21 architekti“: Ing. arch. Peter Lényi, Ing. arch. Ondrej Marko, Ing. arch. Marián Lucký, Alexandra Kvasnicová, Bc. Miroslav Styk

[Hodnocení poroty]

3

Částka 80 000,-
Ing. arch. Jakub Smolka, Ing. arch. Vít Polák

[Hodnocení poroty]