Předmětem soutěže bylo architektonické řešení modernizovaných chirurgických oborů spočívající v novostavbě objektu chirurgických oborů mezi ulicí Nemocnice a Bedrnovým pavilonem a následná rekonstrukce Bedrnova pavilonu (objekt číslo 21), a to tak, aby byla zajištěna funkčnost chirurgických oborů, Emergency (objekt číslo 50) a Pavilonu interních oborů (objekt číslo 10) po celou dobu výstavby a rekonstrukce. Plánované investiční výdaje (nezahrnující výdaje na projektovou dokumentaci) jak pro novostavbu, tak i pro rekonstrukci Bedrnova pavilonu byly 1.800 milionů Kč bez DPH. Cílem soutěže bylo získat nejkvalitnější provozně-efektivní a architektonické řešení Chirurgického centra.

Otevřená dvoufázová architektonicko-urbanistická projektová  soutěž.


Vyhlašovatel

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Sokolská 581, Nový Hradec Králové
500 05 Hradec Králové
Zástupce zadavatele: prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c. – ředitel FN HK

Sekretář soutěže

Ing. arch. Igor Kovačević, Ph.D

E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.
prof. MUDr. Jan Vojáček, Ph.D.
Ing. Veronika Bartošová

Řádní členové poroty - nezávislí

prof. Ing. arch. Zdeněk Zavřel
prof. Ing. arch. Mario Corea (SP)
Arch. Sergio Bruns, Ph.D. MSADD (CH)
Arch. DI. Richard Klinger (AT)

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Karel Antoš, Ph.D.
MUDr. Michal Hudík

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Martin Tycar
Ing. arch. Kristina Richter Adamson (SK/GB)
1


Ing. Jan Heralecký, Ing. arch. Norbert Obršál, Ing. arch. Jan Kubát, Ing. arch. , Radomír Feňo
Spolupráce: Ing. arch. Václav Mihola, Bc. Linda Boušková, Bc. David Helešic, Bc. Zuzana Zbellová, Jakub Brahmi

2


Pelčák a partner architekti, s.r.o. / LT PROJEKT a.s.
Prof. Ing. arch. Petr Pelčák
Ing. Luděk Tomek
Ing. arch. Radek Brunecký
Spolupráce: Bc. Michaela Brychtová, Ing. Ladislav Drozd, Ing. arch. Jan Foltýnek, Ing. Jan Kocmánek, Bc. Jan Kozák, Ing. arch. Lenka Ľuptaková, Bc. Filip Musálek, Ing. arch. Jan Pospíšil, Ing. Petr Tomický, Ing. Radek Ulrich, Ing. Petr Uhrín, Ing. arch. David Vahala, Bc. Filip Zlámal

3


CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o. / K4 a.s.
Ing. arch. Vladimír Pacek, Ing. arch. Miloš Schneider
Ing. arch. Ondřej Chybík MAS, Ing. arch. Michal Krištof, Ing. et Ing. arch. Jan Vrbka, Ing. Tomáš Babka
Spolupráce: Ing. Petr Andrys, Ing. Pavel Hladík, Ing. Tomáš Pachl, Ing. Ivo Stejskal, Ing. Petr Suchánek, Ing. Jiří Ziegler