Předmětem soutěže bylo řešení umístění pobočky Knihovny města Olomouce do objektu původní
sídlištní kotelny na sídlišti, v křižovatce ulic Trnkova, Zikova a Rožňavská. Součástí řešení měl být
jak návrh provozního a dispozičního uspořádání, tak návrh zapojení knihovny do života sídliště.
Knihovna zde není vnímána jen jako „skladiště knih,“ ale i jako komunitní centrem. Tedy místo
setkávání, sdělování zkušeností, rozvíjení čtenářské gramotnosti, spolupráce se školami v okolí,
setkávání s rodiči a malými čtenáři, místy výtvarných dílniček a besed s regionálními osobnostmi.
Zvolený návrh má být následně rozpracován do dalších stupňů projektové dokumentace.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.Vyhlašovatel

Statutární město Olomouc

Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
Zplnomocněný zástupce zadavatele: Mgr. Miroslav Žbánek, MPA, primátor
Tel.: 585 513 261
E-mail: [email protected]

Organizátor

Ing. arch. Jan Horký

Sekretář soutěže

Mgr. Jakub Kučera

Magistrát města Olomouce, Odbor investic, Oddělení veřejných zakázek,
Palackého 14, Kancelář: 4/452, Olomouc
Tel.: 588 488 724
E-mail: [email protected]

Předseda poroty

prof. Ing. arch. Petr Hrůša

Řádní členové poroty - závislí

doc. PhDr. Karel Konečný, CSc., náměstek primátora
Ing. arch. Michal Giacintov, zastupitel, místopředseda poroty

Řádní členové poroty - nezávislí

prof. Ing. arch. Petr Hrůša
Ing. arch. Jitka Molnárová
Ing. arch. Vítězslav Nový

Náhradníci poroty - závislí

Ing. arch. Pavel Grasse, zastupitel
Ing. arch. Jana Křenková

Náhradníci poroty - nezávislí

Seznam přizvaných odborníků
RNDr. Lenka Prucková, ředitelka Knihovny města Olomouce

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

1

Částka 110 000,-
kcarch s.r.o.
Ing. arch. Václav Kolínský, Ing. arch. Ondřej Šperl, Ing. arch. Václav Čermák

[Hodnocení poroty]

2

Částka 100 000,-
Refuel s.r.o.
Ing. arch. Jan Skoupý, Ing. arch. Zbyněk Ryška

[Hodnocení poroty]

3

Částka 50 000,-
Ing. arch. Daniel Struhařík
Ing. arch. Miroslav Malý , MgA. Miroslav Chmel , Ing. arch. Zdeněk Chmel ,
Spolupracující osoba: , Ing. Jan Ambrož ,

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 15 000,-
The Büro, s.r.o.
Ing. Ing. arch. Jan Vrbka
Ing. arch. Ivo Stejskal , Ing. arch. Jan Rolinc , Ing. arch. Iva Mrázková , Ing. arch. Kristýna Blažíčková ,
Spolupracující osoba: , Bc. David Erik Bernátek ,

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 15 000,-
Ing. arch. Jaroslav Malina
Ing. arch. Antonín Pokorný , Ing. arch. Cyril Nešleha , Ing. Marcela Koukolová , , ,

[Hodnocení poroty]