Předmětem soutěže bylo řešení základní školy velikosti 2 x 9 tříd se dvěma přípravnými třídami, bytem školníka a doplňkovým provozem v podobě malometrážních bytů pro zaměstnance a prostorů pro ZUŠ. Kromě samotné budovy školy bylo potřeba vyřešit její napojení na hlavní komunikaci I/2 pomocí návrhu nové křižovatky, dopravu v klidu a vizi pro možné rozšíření školy na 3 x 9 tříd.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.


Vyhlašovatel

LOŠBATES, dobrovolný spolek obcí

Horní náves 6, 251 62 Louňovice
Zplnomocněný zástupce zadavatele: Josef Řehák, starosta obce Louňovice

Sekretář soutěže

Karin Grohmannová

MOBA studio, U Půjčovny 4, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 222 222 521
E-mail: [email protected]

Předseda poroty

Ing. arch. David Hlouch

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Josef Řehák – starosta Louňovic, předseda svazku LOŠBATES
Ing. Eva Šmoldasová - starostka Tehovce

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. David Hlouch
Ing. arch. Kateřina Vídenová
M.A. Dorte Kristensen

Náhradníci poroty - závislí

Ivana Dubská – starostka Svojetic

Tomáš Rychta – starosta Štíhlic

Náhradníci poroty - nezávislí

1

Částka 800 000,-
PELLETIER DE FONTENAY / Montréal, Kanada
Hubert Pelletier, Yves de Fontenay, Valerio Sartori

[Hodnocení poroty]

2

Částka 550 000,-
Ing. arch. Jan Šorm
Monika Habrová, Petra Hrubešová, Michaela Kloudová, Eva Rosenová, Eliška Ouředníčková, Marek Kopeć

[Hodnocení poroty]

3

Částka 300 000,-
Emanuele Baglieri, Maria Flaccavento, Serafino Sgarlata, Vania Santangelo, Giorgio Pluchino / Ragusa, Itálie

[Hodnocení poroty]

-

Mimořádná odměna

Částka 100 000,-
OVO Grąbczewscy Architekci / Katovice, Polsko
Barbara Grąbczewska, Oskar Grąbczewski, Marek Grąbczewski, Karolina Grzesista, Sonia Jarczyk, Kamil Kajdas, Marta Kamińska, Małgorzata Karolak, Justyna Motyka, Zuzanna Szmatloch

[Hodnocení poroty]