Předmětem soutěže bylo nalezení nejvhodnějšího řešení nové základní školy pro Uhříněves. Zadavatel kladl důraz na nadčasové, inovativní a mnohostranně vyvážené pojetí nového školního areálu, které bude maximálně zohledňovat principy moderní výuky i efektivní využitelnost školních prostor mimo vyučování. Nová škola má být místem přátelským, bezpečným a dobře funkčním nejen pro své primární uživatele – děti a pedagogy – ale také pro další obyvatele městské části, jejíž veřejný prostor by její stavba měla promyšleně doplnit a významně zkvalitnit. Nová škola by s ohledem na sociální odpovědnost zadavatele měla vytvářet vhodné a důstojné pracovní podmínky. Celková kapacita školy (počet žáků): 810.

Užší jednofázová projektová architektonická soutěž.

Vyhlašovatel

Městská část Praha 22 – Uhříněves

Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114

Organizátor

Ing. arch. Radek Janoušek / Ing. Karla Kupilíková / Ing. arch. Tomáš Zdvihal

Sekretář soutěže

Ing. arch. Radek Janoušek

Česká 1332/6, 158 00, Praha 5 – Košíře, tel.: 775 654 397, e-mail: [email protected]

Předseda poroty

Ing. arch. David Hlouch

Řádní členové poroty - závislí

Ing. arch. Tomáš Veselý
Vojtěch Zelenka, starosta MČ Praha 22

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. arch. Jiří Hejda, městský architekt MČ Praha 22
Mgr. Pavel Kappel, koordinátor participativního plánování MČ Praha 22

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Lenka Dvořáková
Mgr. Ing. Vít Beran, ředitel ZŠ Kunratice

Přizvaní odborníci:
Ing. Zdeňka Holancová – stavební a cost management
Ing. Michal Čejka – konzultant energetického konceptu
Project Management Service, s.r.o. – konzultant rozpočtů
Ing. Oldřich Krejčí – konzultant gastro

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

1

Částka 1 000 000,-
re:srchitekti studio s.r.o.
Ing. arch. David Pavlišta, Ing. arch. Jan Vlach, Ing. arch. Jiří Žid, MgA. Ondřej Synek

[Hodnocení poroty]

2

Částka 750 000,-
SOA architekti, s.r.o.
Ing. arch. Ondřej Píhrt
Ing. arch. Ondřej Laciga , Ing. Štefan Šulek

[Hodnocení poroty]

3

Částka 500 000,-
PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o.
Ing. arch. Adam Halíř, Ing. arch. Petr Lešek
Ing. Ondřej Hofmeister ,

[Hodnocení poroty]