STANOVISKO ČKA K SOUTĚŽI: Doposud nebyl, po mnohých urgencích a oficiálních krocích ze strany ČKA, zveřejněn řádný protokol soutěže splňující formální náležitosti dle Soutěžního řádu ČKA. Soutěž tak Komora fakticky nepovažuje za řádně ukončenou.

 

Předmětem soutěže bylo zpracování návrhu na novostavbu římskokatolického kostela Seslání Ducha Svatého, farního zázemí a ubytování salesiánů v Brně – Líšni.

 

Jednokolová veřejná ideová architektonická soutěž o návrh. 

 

 

 

 


Vyhlašovatel

Salesiánská provincie Praha a Nadace pro radost

Salesiánská provincie Praha, Kobyliské nám. 1, 182 00 Praha, zastoupený: Mgr. Petr Vaculík, provinciál a Nadace pro radost, Horníkova 34a, 628 00 Brno – Líšeň, zastoupený: Mgr. František Vavruša, předseda správní rady nadace

Sekretář soutěže

doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Čápkova 44, 602 00 Brno, tel. +420 603 925 511, fax: 530 327 234, ID datové zprávy: 9nnhb27, e-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. František Vavruša, Brno
Ing. Stanislav Krupička, Brno
Mgr. Ing. Helena Kohoutková, Brno

Řádní členové poroty - nezávislí

Doc. Ing. arch. Jarmila Ledinská CSc.
Ing. arch. Beata Polomová, PhD., Bratislava
Ing. arch. Ivan Gojdič, Trnava
Ing. arch. Marie Veselá, Brno
Ing. arch. Hana Válková, Brno
Mgr. Ing. Zdeněk Demel, ThD.

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Ivan Slavíček, Brno

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Libor Žák
Ing. Jiří Balos, Brno
Ing. Klára Dufková, Brno
Ing. Petr Višinka, Olešnice na Mor.
Mgr. Ing. Michal Svoboda, Praha
1


1. cena nebyla udělena

[Hodnocení poroty]

2

Částka 70 000,-
Ing. arch. Tomáš Kodet a Ing. arch. Martina Kodetová

3

Částka 30 000,-
Ing. arch. Jiří Šťáva

-

Odměna

Částka 10 000,-
CHYBIK + KRISTOF ASSOCIATED ARCHITETS: Ing. arch. Michal Krištof, Ing. arch. Ondřej Chybík, Ing. arch. Lenka Musilová / Spolupracující osoby: Ing. arch. Martin Holý, Kryštof Foltýn, Marek Petrík

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 10 000,-
Ing. arch. Michaela Dejdarová a Ing. arch. Karel Filsak

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 5 000,-
Ing. arch. Miloš Klement / Spolupracující osoba: MgA. Marian Maršálek

[Hodnocení poroty]