Předmětem soutěže byl návrh urbanistického a architektonického řešení objektu nového Městského úřadu v Lázních Bělohradě. Součástí návrhu bylo řešení části náměstí jako předprostoru nového úřadu v rozsahu řešeného území. Na pozemcích určených ke stavbě jsou stávající objekty, č.p. 28, č.p. 27 včetně garáže. Tyto objekty mohly být v rámci řešení buď odstraněny, nebo mohou být zachovány, rekonstruovány, přestavěny či dostavěny. Soutěžící se také mohli rozhodnout k rekonstrukci pouze jedné z budov. Konkrétní řešení ponechal zadavatel na invenci soutěžících.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.
Vyhlašovatel

Město Lázně Bělohrad

Město Lázně Bělohrad
Náměstí K.V.Raise 35
507 81 Lázně Bělohrad
zastoupené starostou, ing. Pavlem Šubrem

Organizátor

Ing. arch. Tomáš Veselý

Sekretář soutěže

Ing. arch. Tomáš Veselý

Tomkova 4, 150 00 Praha 5
420 251 566 582, +420 603 554 876
[email protected]

Předseda poroty

Doc. Ing. arch. Radek Kolařík

Řádní členové poroty - závislí

Pavel Šubr - místopředseda
Vojtěch Lámr
Josef Janeček

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Jiří Bareš
Jiří Bičiště
Jan Flégl
Radim Kalfus
Vlastimil Matouš
Jan Pavlásek
Miroslav Špicar
Ondřej Trávník
Jiří Wagenknecht

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Radek Jiránek
Jiří Georg Gebert
1

Částka 225 000,-
MgA. Jan Světlík
Ing. arch. Vojtěch Šedý , Ing. arch. Filip Šefl
Spolupráce: Ing.arch. Zuzana Šikulová ,

[Hodnocení poroty]

2

Částka 150 000,-
Ing. arch. Michaela Roženská
Ing. arch. Tomáš Wožniak

[Hodnocení poroty]

3

Částka 85 000,-
re:architekti studio s.r.o.
Ing. arch. Michal Kuzemenský, Ing. arch. David Pavlišta, MgA. Ondřej Synek, Ing. arch. Jan Vlach, Ing. arch. Jiří Žid
Spolupráce: Ing. arch. Kateřina Gloserová, Ing. arch. Vojtěch Ružbatský, Ing. arch. Dušan Sabol, Ing. arch. Helena Sladovníková ,

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 15 000,-
Ing. arch. Rudolf Grimm
Ing. Martina Grimmová
Spolupráce: Ing. arch. Štěpán Matějka, Bc. Zdeňka Krejčová, Ing. arch. Vladimír Fialka ,

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 15 000,-
MgA. Monika Jasioková, Ing. arch. Tomáš Zavoral, Ing. Jiří Rozkovec

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 15 000,-
Mjölk architekti s.r.o.
Ing. arch. Jan Mach
Jakub Dvořák , ,

[Hodnocení poroty]