Předmětem krajinářsko-architektonické soutěže bylo  nalezení hodnotného návrhu – architektonické studie veřejné odpočinkové zóny (parku) pro městskou část Jičín – Nové Město, jako podkladu pro vypracování navazujících stupňů projektové dokumentace, a to v souladu se stávajícím Územním plánem Jičín.

Jednofázová otevřená projektová krajinářsko-architektonická soutěž.

Web soutěže: http://mobilita.jicin.cz/cidlina/.


Vyhlašovatel

Město Jičín

Sídlo/Adresa: Žižkovo nám 18, 506 01 Jičín
Zastoupený: JUDr. Jan Malý – starosta města

Sekretář soutěže

Mgr. Eva Vogeltanzová

Žižkovo nám 18, 506 01 Jičín
Tel./fax: +420 493 545 480 / +420 493 545 444
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

JUDr. Jan Malý – starosta města
Mgr. Petr Hamáček – místostarosta města

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Jan Jiřička – místostarosta města
Ing. Ladislav Brykner – zastupitel města

Náhradníci poroty - nezávislí

Seznam přizvaných odborníků:
Ing. Jana Mušková – vedoucí odboru životního prostředí,
Ing. arch. Radek Jiránek – architekt města,
Ing. Ondřej Bodlák – vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje města,
Mgr. Martin Mezera – vedoucí Oddělení památkové péče,
Ing. Miloslav Frýba – ekonom / Technické služby města Jičína,
Mgr. Petr Ferbar – vedoucí Odboru péče o vodní zdroje Povodí Labe, státní podnik.

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

1

Částka 260 000,-
Ing. arch. Klára Novotná
Ing. arch. Karel Novotný
Ing. arch. Jiří Neuvirt, Ing. arch. Tereza Mirská

[Hodnocení poroty]

2

Částka 130 000,-
Rehwaldt Landscape Architects

[Hodnocení poroty]

3

Částka 55 000,-
HaskoningDHV Czech Republic spol. s r.o.

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 15 000,-
Ing. arch. Kamil Měrka

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 10 000,-
terra florida, v.o.s.

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 10 000,-
Ing. Zdeněk Sendler

[Hodnocení poroty]