Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu řešení parku Čtyři Dvory, který má vzniknout v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory. Areál bývalého vojenského cvičiště a kasáren se nachází v severozápadní části města České Budějovice, v městské části Čtyři Dvory.  Záměrem města je přetvořit část tohoto zdevastovaného území na jedinečný soudobý městský park využitelný pro všechny věkové kategorie návštěvníků.


Vyhlašovatel

Statutární město České Budějovice

Předseda poroty

Ing. arch. Petr Lešek

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Ivana Popelová
Mgr. Petr Podhola
Eva Hajerová

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Hana Košová
Ing. arch. Mirek Vodák
Ing. Jitka Trevisan

Náhradníci poroty - závislí

JUDr. Ing. Tomáš Bouzek

Náhradníci poroty - nezávislí

1

Částka 110 000,-
Petr Velička, Ing. arch. David Prudík, Ing. Markéta Veličková

[Hodnocení poroty]

2

Částka 80 000,-
MgA. Ing. arch. Michal Fišer, Ing. arch. Kateřina Richterová

[Hodnocení poroty]

3

Částka 60 000,-
Ing. arch. Kryštof Štulc, Ing. Tereza Mácová, Ing. Ilona Vybíralová, ostatní účastníci: Msc. Jana Myšková, Ing. Ferdinand Leffler

[Hodnocení poroty]