Předmětem soutěže bylo řešení nového kruhového objezdu na hlavní silnici I/20 v Nepomuku s použitím tématu sv. Jana Nepomuckého. Zadavatel přesně nespecifikoval, jakou podobu má ztvárnění tématu mít, ani jeho umístění neomezoval pouze na samotný kruhový objezd. Součástí řešení ale vždy muselo být kultivace středového tělesa, které představuje jednu z pomyslných bran do města a vlastně jediné místo kde bude průjezdní doprava výrazně zpomalována. Návrh měl formou uměleckého díla připomínat památku sv. Jana Nepomuckého, nejvýznačnějšího nepomuckého rodáka, nejpopulárnějšího barokního světce a v historické perspektivě zřejmě i celosvětově nejznámějšího Čecha.

Jednofázová veřejná projektová architektonicko-výtvarná soutěž.


Vyhlašovatel

Město Nepomuk

Nám. Aug. Němejce 63, 335 01 Nepomuk
Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: PhDr. Pavel Kroupa, místostarosta
Tel/fax:725 872 961/ 371 519 755
E-mail: [email protected]

Sekretář soutěže

Mgr. Monika Bechná

Nám. Aug. Němejce 63, 335 01 Nepomuk
Tel/fax: 602 120 796
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Jiří Švec – starosta města Nepomuku
P. Ing. Mgr. Vítězslav Holý – vikář sušicko-nepomucký
PhDr. Pavel Kroupa – místostarosta města Nepomuku

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. MgA. Petr Janda
Ing. arch. Mgr. Norbert Schmidt – architekt a kurátor
MgA. Tomáš Vaněk – umělec
MgA. Zuzana Motlová – teoretička moderního umění

Náhradníci poroty - závislí

Mgr. Markéta Duchoslavová – zastupitelka města Nepomuku
Bc. Šárka Boušová – pracovnice KIC Nepomuk

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Petr Lešek
MgA. Pavel Karous – umělec a teoretik moderního umění
1

Částka 30 000,-
MgA. Adam Kovalčík

[Hodnocení poroty]

2

Částka 20 000,-
MgA. Karel Přáda

[Hodnocení poroty]

2

Částka 20 000,-
MgA. Pavlína Kvita, MgA. Roman Kvita

[Hodnocení poroty]

2

Částka 20 000,-
Ing. Arch. Martin Vybíral

[Hodnocení poroty]