Předmětem soutěže bylo nalezení nejlepšího uměleckého ztvárnění pocty Jiřině Haukové a Jindřichu Chalupeckému – tedy nejlepší řešení umělecké intervence v Parku Jiřiny Haukové a Jindřicha Chalupeckého mezi ulicemi Vršovickou a U Vršovického nádraží na Praze 10, konkrétně na parcele č. 2487/7).

Cílem soutěže bylo najít pro městskou část Praha 10 partnera pro vytvoření kvalitní soudobé umělecké instalace ve veřejném prostoru, a to v souladu s pravidly danými Programem Umění pro město (https://umenipromesto.eu/).

Odhadované celkové náklady na realizaci jsou 5 mil. Kč bez DPH.

Jednofázová otevřená projektová architektonicko-výtvarná soutěž.Vyhlašovatel

Městská část Praha 10

Vršovická 68, 101 38 Praha 10
zástupce: Renata Chmelová, starostka
www. praha10.cz

Organizátor

MOBA studio

Sekretář soutěže

Igor Kovačević

[email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Renata Chmelová, starostka
Jana Komrsková, 1. místostarostka
Martin Valovič, místostarosta

Řádní členové poroty - nezávislí

Karina Kottová, ředitelka Společnosti Jindřicha Chalupeckého
Maria Loboda, umělkyně
Otto M. Urban, kurátor a historik
Tomáš Vaněk, rektor AVU v Praze

Náhradníci poroty - závislí

David Kašpar, místostarosta

Náhradníci poroty - nezávislí

Milan Houser, proděkan FAVU v Brně
Edith Jeřábková, kurátorka
1

Částka 200 000,-
Vojtěch Tecl, Tereza Brussmannová, Savka Marenić, Adam Šustek, Jakub Rajnoch

[Hodnocení poroty]

2

Částka 150 000,-
Radek Talaš

[Hodnocení poroty]

3

Částka 100 000,-
Studio COSMO
Ing. arch. Tereza Kabelková
Jiří Kabelka, Marie Kubátová, Petr Moschner

[Hodnocení poroty]