12/2015: Výstavba v realizaci: http://stavbaweb.dumabyt.cz/plana-rekonstruuje-smuteni-si-a-pestavi-kino-na-kulturni-sal-13273/clanek.html?newsletterid=4919&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2015-12-01

20. 10. 2013 - V Plané představí návrhy na přestavbu kina - http://www.5plus2.cz/43142/v-plane-predstavi-navrhy-na-prestavbu-kina

____________________________________________________

 

Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu na přestavbu objektu kina na vícefunkční kulturní zařízení. Předmětem soutěže je přestavba stávající budovy kina v městě Planá na vícefunkční kulturní centrum, které by sloužilo obyvatelům města k pořádání veřejných i soukromých akcí. Zadavatel soutěže bude stavbu využívat pro:

A. Promítání filmů.

B. Taneční zábavy, koncerty a plesy.

C. Divadelní představení.

D. Přednášky, besedy, zasedání zastupitelstva, předváděcí akce, semináře, konference

E. Výstavy.

F. Komunitní akce, volnočasové aktivity, tvůrčí dílny pro veřejnost.


Vyhlašovatel

Město Planá

Sekretář soutěže

Marie Plešáková

náměstí Svobody 1, 348 15 Planá, tel/fax: 374 752 911, e-mail: [email protected]

Předseda poroty

Ing. arch. Ludvík Grym

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Pavel Nutil
Ing. Karel Vrzala   

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - nezávislí

1

Částka 70 000,-
Ing. arch. Pavel Buryška, Ing. arch. Barbora Mikitová, Ing. arch. Simona Ledvinková

[Hodnocení poroty]

2

Částka 50 000,-
Ing. arch. Martin Rusina, Ing. arch. Martin Frei

[Hodnocení poroty]

-

Odměna zvýšená

Částka 14 000,-
Ing. arch. Libor Hromádka, spolupráce: Ing. arch. Bohdan Frnka, Jiří Kaňák, Martin Kaňák

[Hodnocení poroty]

-

Odměna snížená

Částka 8 000,-
Ing. arch. Petr Synovec, Bc. Martin Josek, Bc. Jakub Sládeček, Bc. Eduard Sojka

[Hodnocení poroty]

-

Odměna snížená

Částka 8 000,-
Ing. arch. Jiří Ksandr, Vít Šimek, Štěpán Řehoř - H3T architekti

[Hodnocení poroty]