Předmětem soutěže byl návrh architektonického řešení přístavby stávající budovy školy a dostavby sportovní haly v areálu Základní školy Starý Plzenec, Masarykovo náměstí 54 zahrnujícího stavební parcely č. 94/1 a 1021 a pozemkovou parcelu č. 334, k.ú. Starý Plzenec.

Jednofázová veřejná projektová architektonická soutěž.Vyhlašovatel

Město Starý Plzenec

Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec
Zplnomocněný zástupce zadavatele: Bc. Vlasta Doláková
Tel.: + 420 377 183 665, + 420 602 107 779
E-mail: [email protected]

Sekretář soutěže

RNDr. Milan Svoboda

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.
Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8
Tel.: +420 236 080 565, +420 778 444 009
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Bc. Vlasta Doláková, starostka
Ing. arch. Pavla Burešová

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Hana Sobotová
Ing. arch. Jarmila Očenášková

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci:
PaedDr. Martin Štekl, ředitel školy.
Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

1

Částka 300 000,-
Ing. arch. Petr Sova

[Hodnocení poroty]

2

Částka 225 000,-
MgA. Jan Světlík
Ing. arch. Vojtěch Šedý , Ing. arch. Filip Šefl , Bc. Zuzana Šikulová

[Hodnocení poroty]

3

Částka 150 000,-
re:architekti studio s.r.o.
Ing. arch. Michal Kuzemenský, Ing. arch. David Pavlišta, MgA. Ondřej Synek, Ing. arch. Jan Vlach, Ing. arch. Jiří Žid
Ing. arch. Kateřina Gloserová , Vojtěch Ružbatský , Ing. arch. Dušan Sabol , Jakub Herza

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 37 500,-
Ing. arch. Jan Šorm
Ing. arch. Monika Habrová , Ing. arch. Petra Hrubešová , Ing. arch. Michaela Kloudová

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 37 500,-
Ing. Gabriel Machala , Ing. arch. Martin Machala , Ing. arch. Jana Matlovičová

[Hodnocení poroty]