Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu Rekonstrukce bývalé hospody se sálem v čp. 16, v obci Máslovice, k.ú. Máslovice. Návrh zohledňoval ekonomické možnosti vyhlašovatele.

 


Vyhlašovatel

Obec Máslovice

Pražská 18, 250 69 Máslovice
Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: ing. Vladimíra Sýkorová
Tel/fax:220940481, 724 191 246
E-mail:[email protected]

Sekretář soutěže

Ing. Jana Sombergerová

Adresa/Sídlo: Koněvova 142, 130 00 Praha 3
Tel/fax: 602 300 011
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Vladimíra Sýkorová, starostka obce
Jiří Machačka, místostarosta obce

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Jiří Levý, zastupitel obce
Mgr. Ludmila Szöllösová, zastupitelka obce

Náhradníci poroty - nezávislí

1

Částka 30 000,-
Doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer, Ing. arch. Vojtěch Sosna, Ing. arch. Jakub Straka, Ing. arch. Jáchym Svoboda

[Hodnocení poroty]

2

Částka 20 000,-
Ing. arch. Jana Moravcová, Jan Skoček, Michal Slusar, Vojtěch Tecl

[Hodnocení poroty]

3

Částka 15 000,-
Dipl. arch. Pavel Rak, Ing. arch. Michaela Malánová, Ing. arch. Vojtěch Hajný

[Hodnocení poroty]