Urbanisticko-architektonická veřejná dvoukolová projektová soutěž.

Předmětem soutěže bylo zpracování urbanisticko - architektonického návrhu revitalizace historického jádra obce Tetín.

 Vyhlašovatel

Obec Tetín

Na Knížecí 2
266 01 Tetín
Tel: 311622316
E-mail: [email protected], [email protected]

Sekretář soutěže

Monika Čížková

Na Knížecí 2,
266 01 Tetín
Tel: + 420 311 622 316, +420 724 180 397
E-mail: [email protected]

Předseda poroty

Ing. arch. Ludvík Grym

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Martin Hrdlička, starosta obce

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ondřej Hrdlička MTCP (Hons)
Ing. Martin Machulka

Náhradníci poroty - nezávislí

2

Částka 60 000,-
Autor: Jakub Chvojka / Spoluautoři: Radek Dragoun, Helena Lihanová

[Hodnocení poroty]

2

Částka 60 000,-
Autor: Ing. arch. Jan Mackovič / Spoluautoři: Ing. arch. Zuzana Kučerová, Bc. Kateřina Burešová, Ing. arch. Jana Kusbachová

[Hodnocení poroty]

3

Částka 30 000,-
Autoři: Markéta a Petr Veličkovi

[Hodnocení poroty]