Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko – urbanistického návrhu revitalizace centra obce Žádovice. Cílem návrhu bylo zvýšení atraktivity veřejného prostranství centra obce jak pro jeho občany, tak i pro návštěvníky obce. Zlepšení atraktivity s důrazem na estetické a funkční propojení občanské vybavenosti, služeb, komerčních a kulturních aktivit.

Jednofázová veřejná projektová architektonicko-urbanistická soutěž.


Vyhlašovatel

Obec Žádovice

Obec Žádovice
Žádovice 41, 696 49, ŽÁDOVICE
zastoupena starostou obce Bronislavem Seďou
Tel +420 518 626 127
[email protected]
IČ:00285510

a

Ing. Luboš Kopecký,
narozen 11. 12. 1976,
trvale bytem Žádovice 37, 69649 Žádovice,
vlastník pozemků a nemovitostí v řešeném území a jediný společník společnosti AGRO Žádovice s.r.o., IČO: 29201098, se sídlem Žádovice 37, 69649 Žádovice, která na souvisejících pozemcích podniká.

Sekretář soutěže

Tereza Šafaříková

Obec Žádovice
Žádovice 41, 696 49, ŽÁDOVICE
Tel +420 518 626 127
[email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Bronislav Seďa, starosta obce
Ing. Luboš Kopecký,Agro Žádovice s.r.o., vlastník pozemků a nemovitostí v řešeném území

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Lukáš Vrábel Dis., místostarosta obce

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. Petr Smítal, dopravní inženýr
1

Částka 150 000,-
Ing. arch. Lucie Kadrmanová Chytilová
Ing. arch. Ivo Pavlík, Ing. arch. Vratislav Ansorge
Spolupracovníci: Bc. Štěpánka Úlehlová, MgA. Jiří Polák, Ing. arch. Anita Prokešová, Mgr. Jarin Krouz, Jan Poslušný, Bc. Jan Matoušek

[Hodnocení poroty]

2

Částka 100 000,-
Ing. arch. Josef Hlavatý

[Hodnocení poroty]

3

Částka 70 000,-
Ing. arch. Martin Rudiš
Ing. arch. Martin Komárek, Bc. Jan Strachoň, Ing. arch. Lenka Hloušková

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 10 000,-
Ing. Daniel Matějka
Ing. Jaroslav Vlach, Ing. Daniel Matějka, Ing. Lenka Vlachová, Ing. Lukáš Lattenberg
Spolupracovník: Ing. Hana Matějková

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 10 000,-
Ing. arch. Jozef Seman

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 10 000,-
Ing. arch. Aleš Palacký
Spolupracovníci: Bc. R. Emma Pavlovská, Bc. Martin Sazama, Bc. Filip Musálek

[Hodnocení poroty]