Předmětem soutěže byla revitalizace a zlepšení parametrů užitnosti a obytnosti Masarykova náměstí v Jihlavě. Zadavatel hledel koncepci dopravy, městské zeleně, a městského mobiliáře s respektem k urbanistickému vývoji centra významného historického města a jeho pamětihodnostem. Cílem bylo zatraktivnit hlavní jihlavské náměstí pro delší a častější pobyt obyvatel i návštěvníků. Klíčovým tématem bylo hledání nových možností, jak moderními způsoby vytvořit zázemí pro aktivity (kulturní, obchodní, ale zejména společenské – potkávání se a sdílení veřejného prostoru) se zohledněním principů udržitelného rozvoje.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.

Web soutěže: https://jihlava.cz/architektonicka-soutez/d-525874/p1=120064Vyhlašovatel

Statutární město Jihlava

Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava 1
Zplnomocněný zástupce zadavatele: Ing. Vratislav Výborný
Tel: +420 565 591 601
Fax: +420 567 310 044
E-mail: [email protected]

Sekretář soutěže

Ing. Bohumír Mottl

Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava 1
Tel: +420 565 592 016, +420 605 206 158
E-mail: [email protected]

Předseda poroty

Prof. Ing. arch. Petr Pelčák

Řádní členové poroty - závislí

Radek Popelka, MBA, místopředseda poroty
Ing. Jaromír Kalina
Ing. arch. Martin Laštovička
Ing. arch. Tomáš Lakomý

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. arch. Aleš Stuchlík

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Jiří Janďourek

Seznam přizvaných odborných znalců:
Ing. arch. Tomáš Cach – dopravní specialista
Mgr. Jiří Neubert – znalec v oboru památkové péče
Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D. – facilitátor participace veřejnosti
Dr. Ing. arch. Jaroslav Huňáček – zastupitel města Jihlavy
Ing. Alena Kottová – vedoucí odboru rozvoje města
Ing. Zdeněk Dvořák – vedoucí oddělení investic
Petr Škorpík – jihlavský malíř a restaurátor

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

1

Částka 700 000,-
MCA atelier, s.r.o.
Ing. arch. Miroslav Cikán, Ing. arch. Jiří Opl
doc Ing. arch. Pavla Melková, Ph. D. , Ing. Jan Špilar , Ing. arch. Radek Novotný ,

[Hodnocení poroty]

2

Částka 400 000,-
Ing. arch. Miloš Klement / Ing. arch. Michal Říčný / Ing. arch. Petr Todorov
Ing. arch. Miloš Klement, Ing. arch. Michal Říčný, Ing. arch. Petr Todorov, Ing. Marek Holán
Ing. Miroslav Patočka , Ing. Jiří Vítek, JV PROJEKT VH s.r.o.

[Hodnocení poroty]

3

Částka 200 000,-
Ing. arch. Jan Zezůlka / Ing. arch. Linda Boušková / Ing. arch. Daniel Struhařík
Ing. arch. Jan Zezůlka, Ing. Lýdia Šušlíková
Ing. arch. Linda Boušková , Ing. arch. Daniel Struhařík , Ing. Martin Všetečka, Ph. D. , Bc. Martin Nosek ,

[Hodnocení poroty]