Dvoukolová veřejná projektová architektonicko-urbanistická soutěž.

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko-urbanistického návrhu revitalizace Masarykova náměstí v Mnichově Hradišti. Cílem revitalizace je úprava centrálního náměstí jako hlavního reprezentativního i pobytového veřejného prostranství města. Budoucí podoba náměstí by měla na základě revize a případné reorganizace stávajícího funkčního využití a prostorového uspořádání, nabídnout inspirativní prostor pro současné potřeby osmitisícového historického města. Podrobné zadání, založené na široké veřejné diskuzi a koncepci rozvoje města, je součástí soutěžních podkladů.


Vyhlašovatel

MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ

Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
+420 326 776 611
zástupce vyhlašovatele: Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., starosta města Mnichovo Hradiště
[email protected]

Sekretář soutěže

Ing. Miloš Krůfa

pověřený vedoucí odboru investic a komunálního hospodářství MěÚ Mnichovo Hradiště
Masarykovo náměstí 1,
295 21 Mnichovo Hradiště
+420 326 776 720
[email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., starosta
Ing. Jana Podzimková, zastupitelka

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Miroslav Korych, zastupitel

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborní znalci
Ing. arch. Tomáš Cach, dopravní urbanista
Ing. arch. Eva Vyletová, památková péče NPU
Mgr. Lenka Zikmundová, památková péče MěÚ MH
Ing. Miloš Krůfa, pověřený vedoucí odboru investic a komunálního hospodářství MěÚ MH
Ing. Pavel Král, zástupce vedoucího odboru investic a komunálního hospodářství MěÚ MH

2

Částka 90 000,-
Ing. arch. Josef Hlavatý
Ing. arch. Lenka Hlavatá

[Hodnocení poroty]

3

Částka 75 000,-
Rehwaldt Landschaftsarchitekten
Dipl. Ing. Till Rehwaldt, Ing. Eliška Vaňková

[Hodnocení poroty]

3

Částka 75 000,-
ATELlER 111 architekti s.r.o.
Ing. arch. Jiří Weinzettl
Bc. Veronika Indrová, Ing. arch. Barbora Weinzettlová

[Hodnocení poroty]