Dvoukolová veřejná ideová architektonicko-urbanistická soutěž.

 

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko-urbanistického ideového návrhu na revitalizaci Náměstí Karla IV. - Mělník. Důraz měl být kladen na prostorové řešení náměstí včetně dopravních podmínek a  spojení - synergii s Náměstím Míru, s cílem znovuoživení celé lokality středu města.

Dalším úkolem soutěže bylo i řešení a rozhodnutí o náplni a regulačních prvcích formy těchto objektů:

-  Výchovně vzdělávacího střediska,

-  Domu Služeb,

-  Obchodního Střediska.

Návrh musel respektovat podmínky Územního plánu města, historické souvislosti, památkové podmínky i ekonomické možnosti vyhlašovatele.

 Vyhlašovatel

Město Mělník

zastoupené Městským úřadem Mělník, Odbor výstavby a rozvoje
Náměstí Míru č.1
267 01 Mělník
Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Pavel Průcha

Sekretář soutěže

Ing. Slavomír Vecko

Městský úřad Mělník. Odbor výstavby a rozvoje
Sídlo: Náměstí Míru č.1, 267 01 Mělník
Tel.:315 635 359
E-mail: [email protected]

Předseda poroty

Ing. arch. Ludvík Grym

Řádní členové poroty - závislí

MVDr. Ctirad Mikeš (starosta města)
Mgr. Milan Schweigstill (zastupitel)
Ing . Ivan Hromádka (občan města)

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Náhradníci poroty - nezávislí

1

Částka 200 000,-
Ivo Pavlík, Lucie Kadrbanová, Vratislav Ansorge, Martin Málek, Jiří Polák, Mirka Baklíková

[Hodnocení poroty]

2

Částka 120 000,-
Marie Hlavatá, Josef Hlavatý, Lenka Hlavatá

[Hodnocení poroty]

3

Částka 80 000,-
Igor Kovacević, Yvette Vašourková, Marco Marinelli, Cristiano Zanello, Eliana Fischer, Nicoletta Petralla, Iva Tomková, Karin Grohmannová, Petra Holubová, Chiara Buccieri, Nerea Madariaga Mugica

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 10 000,-
Petr Bouřil, Václav Petrus, Michaela Turková

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 10 000,-
Pavel Suchý, Martin Burian, Tomáš Vlasák, Filip Fišer

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 10 000,-
Jan Jaroš, Jan Jaroš, Anna Sigmundová, Martin Poláček, Štěpán Jablonský

[Hodnocení poroty]