Předmětem soutěže bylo zhotovení architektonicko-urbanistického návrhu revitalizace náměstí Palackého v Lomnici.

Jednofázová veřejná ideová urbanisticko-architektonická soutěž.Vyhlašovatel

SPOLEČNOST PETRA PARLÉŘE, o. p. s. / MĚSTYS LOMNICE

SPOLEČNOST PETRA PARLÉŘE, o. p. s.
Sídlo: Zavadilova 5/1296, 169 00 Praha 6
Korespondenční adresa: Mlýnská 60/2, 160 00 Praha 6
IČ: 27132111, DIČ: CZ27132111
Jednající: PhDr. Allan Gintel, CSc.,člen správní rady

Zplnomocněná osoba
PhDr. Marta El Bournová, Mlýnská 60/2, 160 00 Praha 6
T: 724 085 334, E-mail: [email protected]

MĚSTYS LOMNICE
Sídlo: Úřad městyse Lomnice, Palackého 32, 679 23 Lomnice
IČ: 00280577, DIČ: CZ00280577
Jednající: Ing. Milan Vojta, MPA , starosta městyse
T: 549 450 106, M: 602 513 696, E-mail: [email protected]

Zplnomocněná osoba
Mgr. Marie Brázdová, Ph.D., pověřená radní
T: 603 901 385, E-mail: [email protected]

Sekretář soutěže

PhDr. Allan Gintel, CSc.

Společnost Petra Parléře, o.p.s.,
Mlýnská 60/2, 160 00 Praha 6, E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Marie Brázdová, Ph.D., radní
Ing. Petr Nahodil, člen zastupitelstva

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Milan Peringer, místostarosta

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek
1

Částka 80 000,-
Autoři: Ing. Kateřina Miholová , Ing. arch. Norbert Obršál , Ing. arch. Jan Kubát , Bc. Linda Boušková , Bc. David Helešic ,
Spolupracující osoby: Ing. arch. Václav Mihola , Ing. arch. Daniel Struhařík ,

[Hodnocení poroty]

2

Částka 40 000,-
Ing. arch. Lucie Kadrmanová Chytilová
Autoři: Ing. arch. Ivo Pavlík, Ing. arch. Vratislav Ansorge , ,
Spolupracující osoby: Jan Poslušný, MgA. Filip Kosek, MgA. Jiří Polák, Ing. arch. Petra Roškotová, MgrA. Jarin Krouz, Bc. Kristian Holan, Bc. Štěpánka Úlehlová

[Hodnocení poroty]

2

Částka 40 000,-
Petr Velička, Ing. Markéta Veličková
Autoři: , ,
Spolupracující osoba: Pavla Drbalová

[Hodnocení poroty]