Předmětem soutěže bylo zpracování krajinářsko-architektonicko-urbanistického návrhu k revitalizaci parku „U hradeb“ nacházejícího se na území městské části Praha 2 podél ulice Horská v těsné blízkosti zahrady „Ztracenka“, Bastionu XXXI a parku „Folimanka“ se záměrem vytvoření prostoru pro volnočasové aktivity pro všechny věkové skupiny (včetně klidové zóny a zóny pro děti) s malým objektem občerstvení do 30 míst a venkovní terasou.

Jednofázová otevřená  krajinářsko – urbanisticko - architektonická soutěž o návrh.
Vyhlašovatel

Městská část Praha 2

nám. Míru 20/600
120 39 Praha 2

Organizátor

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Sekretář soutěže

Ing. arch. Miroslav Vodák

[email protected]

Předseda poroty

Doc. Ing. arch. Radek Kolařík

Řádní členové poroty - závislí

Bc. Jan Kolář - MČP2, místostarosta pro oblast informatiky, smart cities a volnočasových aktivit
Ing. arch. Václav Vondrášek - MČP2, místostarosta pro oblast životního prostředí, oblast výstavby a územního rozvoje a památkové péče
Ing. Petr Grametbauer - MČP2, vedoucí odboru majetku a investic

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Bc. Renáta Kašická - MČP2, členka rady uvolněná pro oblast bytové politiky
Ing. Michael Grundler - MČP2, místostarosta pro oblast správy majetku
Michal Pokorný - MČP2, pověřen vedením oddělení investic

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Daniel Pexa
Ing. Kristýna Cmíralová (Střítecká)
1

Částka 200 000,-
MCA atelier s.r.o.
prof. Ing. arch. Miroslav Cikán, Ing. arch. Pavla Melková
Spolupracující osoby: Ing. arch. Jiří Opl, MgA. Tereza Melková, Ing. arch. Radek Novotný, Ing. Pavel Košťálek, Bc. Tomáš Vojtíšek

[Hodnocení poroty]

2

Částka 160 000,-
ROHÁČ STRATIL s.r.o
MgA. Bronislav Stratil, Ing. Lucie Miovská Ph.D.
Spolupracující osoba: Ing. arch. Kristýna Zejdová

[Hodnocení poroty]

3

Částka 120 000,-
Ing. Vladimír Sitta, Ing. arch. Pavel Paseka, Ing. Tereza Havránková
Ing. arch. Adéla Chmelová, Ing. Eliška Olšanská, Bc. Ondřej Buš

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 60 000,-
MDMA Architects s.r.o.
Ing. arch. Jan Studený
Ing. arch. Dan Merta, Bc. Sebatian Trapl, Matyáš Merta

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 60 000,-
Ing. arch. Marek Janota
Ing. arch. Jakub Marek
Spolupracující osoby: Filip Zelenka

[Hodnocení poroty]