Předmětem soutěže byl návrh veřejných prostranství v okolí sportovišť při Smetanově okruhu a ulici
Petrovické a zároveň zpřístupnění areálu sportovišť v co největší míře veřejnosti. V rámci řešeného
území bylo nutné vytvořit logické pěší cesty a navrhnout podobu ulice Petrovická a vyřešit parkování.
Cílem soutěže bylo pro město Krnov najít partnera pro dlouhodobou spolupráci při vytváření
kvalitního veřejného prostranství.

Jednofázová užší projektová urbanisticko-krajinářská soutěž.Vyhlašovatel

Město Krnov

Hlavní náměstí 96/1
Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov 1

Organizátor

CCEA MOBA: MOBA studio

Sekretář soutěže

Igor Kovačević

[email protected]

Předseda poroty

Ing. Radmila Fingerová

Řádní členové poroty - závislí

Tomáš Hradil, starosta, místopředseda poroty
Zuzana Matelová, radní

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. Radmila Fingerová
Ing. arch. Alice Michálková
Adam Gebrian, architekt, teoretik a propagátor, mall.tv/adam-gebrian

Náhradníci poroty - závislí

Lubomír Dehner, městský architekt – náhradník

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci:
za koncepci rozvoje města:
- místostarosta Miroslav Binar
- místostarosta Pavel Moravec
- zastupitel Libor Nowak
- zastupitel a předseda komise pro architekturu a urbanismus Roman Anderle
za Odbor veřejných zakázek MěÚ Krnov:
- Klára Hazuchová
- Petr Mynář
za Technické služby Krnov: Štefan Ledvoň
Za odbornost dopravy: Martin Krejčí

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

1

Částka 250 000,-
U/U Studio
Martin Hrouda, Jiří Kotal, Tomáš Fridrich

[Hodnocení poroty]

2

Částka 125 000,-
PLURAL
Martin Jančok

[Hodnocení poroty]

3

Částka 75 000,-
BY architects
MgA. Markéta Zdebská
Marek Žáček, Michaela Křižáková, Marie Čáslavská

[Hodnocení poroty]